O nas

O nas | Aktualności | O projekcie | Galeria | Użyteczne linki | Kontakt

WiK DzierżoniówCzy wiesz, że...

O projekcie - podstawowe informacje

Projekt "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I."
Nr projektu: POIS.01.01.00-00-238/10. Projekt finansowany jest przy udziale środków z Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 21 czerwca 2011 r. w Dzierżoniowie przez prezesa dr inż. Marka Mielczarka, reprezentującego instytucję wdrażającą - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez prezesa mgr inż. Andrzeja Bronowickiego, reprezentującego beneficjenta - Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.
Projekt pod nazwą. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim na terenie 5 gmin powiatu dzierżoniowskiego w obszarze Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce, Niemcza i Dzierżoniów oraz na terenie miejscowości Zagórze Śląskie w gminie Walim w powiecie wałbrzyskim. Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania inwestycyjne:


W dniu 6 grudnia 2012 r. podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I" na mocy, którego rozszerzony został zakres rzeczowy projektu rozszerzony o dwa zadania:

W dniu 15 października 2013 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podpisany został aneks do umowy o dofinansowanie z dnia 21 czerwca 2011 roku na realizację projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I", współfinansowanego z unijnego Funduszu Spójności. Pozyskane dodatkowe środki unijne zostaną przeznaczone na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o dodatkowe dwa zadania:

W dniu 12 sierpnia 2014r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności, rozszerzający jego zakres rzeczowy o kolejne 7 zadań:

W dniu 18 stycznia 2016 został podpisany z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu aneks rozszerzający zakres rzeczowy przedmiotowego projektu o 3 zadania:

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska