noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

FS2: Dostawa pn.: "Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie" wchodząca w zakres projektu pn.: "Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie", przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności

Data rozpoczęcia: 2021-02-24 10:00:00
Data zakończenia: 2021-05-31 15:00:00

Dostawa pn.: "Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie" wchodząca w zakres projektu pn.: "Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie", przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności


Ogłoszenie o zamówieniu
Część I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Część II SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
Część III SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Załączniki nr 1-10 do OPZ
Załącznik nr 3.2 do IDW (pliki służące do wygenerowania Jednolitego Dokumentu poprzez serwis eESPD)
Załączniki nr 1-8 do IDW (wersje edytowalne)

Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 05.03.2021 r.
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 05.03.2021 r.
Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 05.03.2021 r.
Część I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) po zmianie z dnia 05.03.2021 r.
Część II SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego po zmianie z dnia 05.03.2021 r.
Część III SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) po zmianie z dnia 05.03.2021 r.
Załączniki nr 1-8 do IDW (wersje edytowalne) po zmianie z dnia 05.03.2021 r.

Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 12.03.2021 r.
Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 12.03.2021 r.
Część I SWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) po zmianie z dnia 12.03.2021 r.
Część III SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) po zmianie z dnia 12.03.2021 r.

Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 16.03.2021 r.
Informacja o zmianie treści SWZ z dnia 16.03.2021 r.
Część III SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) po zmianie z dnia 16.03.2021 r.
Załączniki nr 1-12 do OPZ po zmianie z dnia 16.03.2021 r.

Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 19.03.2021 r.

KWOTA JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Załączniki do przetargu


Brak załączników


P-1 Procedura zamówień udzielanych przez JRP

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

ostatnia aktualizacja: 26.05.2021 r. Odwiedziło nas juz 4089853 osób