noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

FS2: Roboty budowlane pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżoniowie" przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONO.

Data rozpoczęcia: 2020-10-30 13:00:00
Data zakończenia: 2021-02-18 15:00:00

Roboty budowlane pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżoniowie" przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONO.


Ogłoszenie o zamówieniu
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Część II SIWZ - Wzór Umowy
Część III.I SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - część I
Załączniki nr 1-3 do OPZ - część I
Część III.II SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - część II
Załączniki nr 1-2 do OPZ - część II
Załączniki nr 1-9 do IDW (wersje edytowalne)
Załącznik nr 2.2 do IDW (klucz publiczny)
Załącznik nr 3.2.I do IDW (pliki służące do wygenerowania Jednolitego Dokumentu poprzez serwis eESPD) - część I
Załącznik nr 3.2.II do IDW (pliki służące do wygenerowania Jednolitego Dokumentu poprzez serwis eESPD) - część II

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 26.11.2020 r.
Informacje o zmianie treści SIWZ z dnia 26.11.2020 r.
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) po zmianie z dnia 26.11.2020 r.
Część III.I SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - część I po zmianie z dnia 26.11.2020 r.
Część III.II SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - część II po zmianie z dnia 26.11.2020 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 09.12.2020 r.
Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.12.2020 r.
Informacje o zmianie treści SIWZ z dnia 09.12.2020 r.
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) po zmianie z dnia 09.12.2020 r.

Informacje o zmianie treści SIWZ z dnia 18.12.2020 r.
Część II SIWZ - Wzór Umowy po zmianie z dnia 18.12.2020 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - SPROSTOWANIE

Załączniki do przetargu


Brak załączników


P-1 Procedura zamówień udzielanych przez JRP

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej progów określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

ostatnia aktualizacja: 26.05.2021 r. Odwiedziło nas juz 4089781 osób