noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Data rozpoczęcia: 2014-12-11 16:30:00
Data zakończenia: 2015-01-08 13:00:00

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.


Ogłoszenie o Zamówieniu
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Część II SIWZ - Wzór Umowy
Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Koncepcja opomiarowania i monitorowania przepływów i ciśnień w sieci wodociągowej eksploatowanej przez WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie
Załączniki do IDW (wersje edytowalne)

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o Zamówieniu z dnia 23.12.2014 r.
Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 23.12.2014 r.
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) - po zmianie z dnia 23.12.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o Zamówieniu z dnia 31.12.2014 r.
Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 31.12.2014 r.
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) - po zmianie z dnia 31.12.2014 r.
Część II SIWZ - Wzór Umowy - po zmianie z dnia 31.12.2014 r.
Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - po zmianie z dnia 31.12.2014 r.
Załączniki do IDW (wersje edytowalne) - po zmianie z dnia 31.12.2014 r.
Odpowiedzi na pytania do przetargu z dnia 19.12.2014 r.

Załączniki do przetargu


Brak załączników


P-1 Procedura zamówień udzielanych przez JRP

Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 14 000 euro.

ostatnia aktualizacja: 26.05.2021 r. Odwiedziło nas juz 4089996 osób