noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

FS: Roboty budowlane pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie – II etap”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, przewidywanego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności

Data rozpoczęcia: 2012-11-23 15:00:00
Data zakończenia: 2013-03-07 11:30:00

Roboty budowlane pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie – II etap”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, przewidywanego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności


Ogłoszenie o zamówieniu
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Część II SIWZ - Wzór Umowy (Kontrakt)
Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - płyta CD
Załączniki do IDW (wersje edytowalne)

Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 07.12.2012 r.
Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) po zmianie z dnia 07.12.2012 r.
Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - płyta CD - pliki do zmiany z dnia 07.12.2012 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 19.12.2012 r.
Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 19.12.2012 r.
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) po zmianie z dnia 19.12.2012 r.
Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) po zmianie z dnia 19.12.2012 r.
załączniki do IDW (wersja edytowalna) po zmianie z dnia 19.12.2012 r.
Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - płyta CD - pliki do zmiany z dnia 19.12.2012 r.
Odpowiedź na pytanie do przetargu z dnia 14.12.2012 r.
Odpowiedź na pytanie do przetargu z dnia 17.12.2012 r.

Odpowiedź na pytanie do przetargu z dnia 17.12.2012 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.01.2013 r.
Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 09.01.2013 r.
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) po zmianie z dnia 09.01.2013 r.

Odpowiedź na pytanie do przetargu z dnia 13.12.2012 r. (1)
Odpowiedź na pytanie do przetargu z dnia 13.12.2012 r. (2)
Odpowiedź na pytanie do przetargu z dnia 07.01.2013 r.
Odpowiedź na pytanie do przetargu z dnia 16.01.2013 r.
Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 24.01.2013 r.
Przedmiar robót Bielawa-AKPiA z dnia 13.01.2013 r. (.xlsx)
Przedmiar robót Bielawa-elektryczna z dnia 13.01.2013 r.(.xlsx)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 11.02.2013 r.(pdf)
Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 11.02.2013 r.(pdf)
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) po zmianie z dnia 11.02.2013 r.(pdf)
Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) po zmianie z dnia 11.02.2013 r.(pdf)
Przedmiar robót Bielawa-AKPiA z dnia 08.02.2013 r.(xlsx)
Przedmiar robót Bielawa-AKPiA z dnia 08.02.2013 r.(pdf)
Przedmiar robót Bielawa-konstrukcje z dnia 08.02.2013 r.(xlsx)
Przedmiar robót Bielawa-konstrukcje z dnia 08.02.2013 r.(pdf)
Przedmiar robót Bielawa-Sieci technologiczne z dnia 08.02.2013 r.(xlsx)
Przedmiar robót Bielawa-Sieci technologiczne z dnia 08.02.2013 r.(pdf)
Przedmiar robót Bielawa-Technologia z dnia 08.02.2013 r.(xlsx)
Przedmiar robót Bielawa-Technologia z dnia 08.02.2013 r.(pdf)
Przedmiar robót Bielawa- Utwardzenia i ukształtowanie terenu z dnia 08.02.2013 r.(xlsx)
Przedmiar robót Bielawa- Utwardzenia i ukształtowanie terenu z dnia 08.02.2013 r.(pdf)

Załączniki do przetargu


Brak załączników


P-1 Procedura zamówień udzielanych przez JRP

Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 14 000 euro.

ostatnia aktualizacja: 26.05.2021 r. Odwiedziło nas juz 4089999 osób