noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - postępowanie przetargowe unieważnione

Data rozpoczęcia: 2001-12-28 14:00:00
Data zakończenia: 2012-03-10 11:30:00

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - postępowanie przetargowe unieważnione

Ogłoszenie o zamówieniu
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Część II SIWZ - Wzór Umowy (Kontrakt)
Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - płyta CD
Załączniki do IDW (wersje edytowalne)

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 30.12.2011 r.
Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 30.12.2011 r.
Instrukcja dla Wykonawców (IDW) po zmianie z 30.12.2011 r.
Odpowiedź na pytania do przetargu z 30.12.2011 r.

Odpowiedź na pytania do przetargu z 16.01.2012 r.
Informacja dla Wykonawców z 16.01.2012 r.
Przedmiary edytowalne z 16.01.2012 r.

Odpowiedź na pytania do przetargu z 16.01.2012 r.

Odpowiedź na pytania do przetargu z 25.01.2012 r.
Odpowiedź na pytania do przetargu z 25.01.2012 r.

Odpowiedź na pytania do przetargu z 27.01.2012 r.

Informacja dla Wykonawców z 31.01.2012 r.
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z 31.01.3012 r.
Część II SIWZ - Wzór Umowy (Kontrakt) z 31.01.3012 r.
Załączniki do IDW (wersje edytowalne) z 31.01.3012 r.

Odpowiedź na pytania do przetargu z 06.02.2012 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z 10.02.2012 r.

Załączniki do przetargu


Brak załączników


P-1 Procedura zamówień udzielanych przez JRP

Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 14 000 euro.

ostatnia aktualizacja: 26.05.2021 r. Odwiedziło nas juz 4092459 osób