noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data rozpoczęcia: 2011-12-29 10:00:00
Data zakończenia: 2012-03-02 12:00:00

ROBOTY BUDOWLANE: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Ogłoszenie o zamówieniu
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW)
Część II SIWZ - Wzór Umowy (Kontrakt)
Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
Część III SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - płyta CD
Załączniki do IDW (wersje edytowalne)

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 04.01.2012 r.
Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 04.01.2012 r.
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) po zmianie z dnia 04.01.2012 r.

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 31.01.2012 r.
Informacja dla Wykonawców z dnia 31.01.2012 r.
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) po zmianie z dnia 31.01.2012 r.
Załaczniki do IDW (wersje edytowalne) po zmianie z dnia 31.01.2012 r.
Część II SIWZ - Wzór Umowy (Kontrakt) po zmianie z dnia 31.01.2012 r.
Odpowiedź na pytania z dnia 18.01.2012 r. (1)

Informacja dla Wykonawców z dnia 02.02.2012 r.
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) po zmianie z dnia 02.02.2012 r.

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14.02.2012 r.
Informacja dla Wykonawców z dnia 14.02.2012 r.
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) po zmianie z dnia 14.02.2012 r
Odpowiedź na pytania z dnia 18.01.2012 r. (2)
Odpowiedź na pytania z dnia 19.01.2012 r.
Odpowiedź na pytania z dnia 26.01.2012 r.
Odpowiedź na pytania z dnia 27.01.2012 r.
Odpowiedź na pytania z dnia 30.01.2012 r. (1)
Odpowiedź na pytania z dnia 30.01.2012 r. (2)
Odpowiedź na pytania z dnia 31.01.2012 r. (1)
Odpowiedź na pytania z dnia 31.01.2012 r. (2)
Odpowiedź na pytania z dnia 01.02.2012 r.
Odpowiedź na pytania z dnia 02.02.2012 r.
Odpowiedź na pytania z dnia 09.02.2012 r.(1)
Odpowiedź na pytania z dnia 09.02.2012 r.(2)
Przedmiar robót Bielawa-AKPiA z dnia 13.02.2012 r.
Przedmiar robót Bielawa-elektryczna z dnia 13.02.2012 r.
Przedmiar robót Bielawa-konstrukcje z dnia 13.02.2012 r.
Przedmiar robót Bielawa-sanitarna z dnia 13.02.2012 r.
Przedmiar robót Bielawa-Technologia z dnia 13.02.2012 r.
R5 (5E1)
SK

Sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 22.02.2012 r.
Informacja dla Wykonawców z dnia 22.02.2012 r.
Część I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) po zmianie z dnia 22.02.2012 r
Odpowiedzi na pytania z dnia 09.02.2012 r. (3)
Odpowiedzi na pytania z dnia 21.02.2012 r.
Projekt wykonawczy (do uzgodnienia z EnergiaPro)
Przedłużenie warunków przyłączenia wydanych w dniu 28.08.2009 r.
Uzgodnienie projektu budowlanego przebudowy stacji transformatorowej R-Oczyszczalnia

Załączniki do przetargu


Brak załączników


P-1 Procedura zamówień udzielanych przez JRP

Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 14 000 euro.

ostatnia aktualizacja: 26.05.2021 r. Odwiedziło nas juz 4090053 osób