noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

FS: Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim oraz Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza, wchodzących w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Roboty budowlane pn.: Usunięci...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim oraz Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza, wchodzących w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Roboty budowlane pn.: Usunięci...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim oraz Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza, wchodzących w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Roboty budowlane pn.: Usunięci...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji Budowa SUW w Niemczy

Wykonanie robót budowlanych po...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji Budowa SUW w Niemczy

Wykonanie robót budowlanych po...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji Budowa SUW w Niemczy

Wykonanie robót budowlanych po...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji Budowa SUW w Niemczy

Wykonanie robót budowlanych po...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie robót budowlanych polegających na wyrównaniu nawierzchni podwórek, naprawach nawierzchni z kostki betonowej, posadzeniu krzewu, podłączeniu i przepięciu rur spustowych do kanalizacji deszczowej, wykonaniu wylewki betonowej, naprawie uszkodzonych kanałów kanalizacji sanitarnej.

Wykonanie robót budowlanych po...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na dostawę pn.: „Budowa instalacji do płukania, prasowania, transportu i rozdrabniania skratek zintegrowanej z mechaniczną kratą schodkową na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na dostawę pn.: „Modernizacja komory denitryfikacyjnej w zakresie zastosowania nowoczesnego systemu mieszania ścieków i osadu czynnego, za pomocą 4 wolnoobrotowych mieszadeł zanurzeniowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: „Budowa instalacji do płukania, prasowania, transportu i rozdrabniania skratek zintegrowanej z mechaniczną kratą schodkową na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

„Budowa instalacji do pł...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:„Modernizacja komory denitryfikacyjnej w zakresie zastosowania nowoczesnego systemu mieszania ścieków i osadu czynnego, za pomocą 4 wolnoobrotowych mieszadeł zanurzeniowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie” przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

„Modernizacja komory den...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Wizualizacja przepompowni ścieków” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Modernizacja kolektora zrzutowego ścieków z oczyszczalni ścieków Jugowice poniżej zbiornika wody pitnej w Lubachowie” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn.: „Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn. „Wizualizacja przepompowni ścieków” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Roboty budowlane pn. „Wi...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn. „Modernizacja kolektora zrzutowego ścieków z oczyszczalni ścieków Jugowice poniżej zbiornika wody pitnej w Lubachowie” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Roboty budowlane pn. „Mo...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na usługę pn.: Opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na usługę pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn. „Restrukturyzacja południowo- wschodniej części miasta Dzierżoniowa” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Roboty budowlane pn. „Re...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn.: „Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Roboty budowlane pn.: „R...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. Wykonanie robót przygotowawczych dla żelbetowych zbiorników na wodę znajdujących się w budynku filtrów SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim przed wykonaniem wewnętrznej powłoki ochronnej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na dostawę pn. „Zakup sprzętu transportowego do załadunku i transportu odpadów na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i w Bielawie” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na usługę pn. „Przegląd agregatu prądotwórczego zamontowanego w SUW w Niemczy”.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie robót przygotowawczych dla żelbetowych zbiorników na wodę znajdujących się w budynku filtrów SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim przed wykonaniem wewnętrznej powłoki ochronnej

Wykonanie robót przygotowawczy...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Opracowanie studium wykonalnoś...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Usługa pn. „Przegląd agregatu prądotwórczego zamontowanego w SUW w Niemczy”.

Usługa pn. „Przegląd agr...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Dostawa pn. „Zakup sprzętu transportowego do załadunku i transportu odpadów na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i w Bielawie” wchodząca w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Dostawa pn. „Zakup sprzę...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na dostawę pn. „Modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i w Bielawie w zakresie modernizacji stacji odwadniania osadów” wchodząca w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Budowa kanału kanalizacji technologicznej DN 315 PCV z wylotem do cieku Ślęza” w związku z realizacją zadania „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa pompowni ścieków na ul. Wodnej w Bielawie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bielawie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Dostawa pn. „Modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i w Bielawie w zakresie modernizacji stacji odwadniania osadów” wchodząca w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Dostawa pn. „Modernizacj...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności - POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONE.

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa (wymiana istniejących sieci)” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na roboty budowlane pn. Wykonanie izolacji uszczelniającej 12 zbiorników w Budynku Filtrów SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim

Informacja o wyborze najkorzys...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa pompowni ścieków na ul. Wodnej w Bielawie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:Roboty budowlane pn. „Budowa kanału kanalizacji technologicznej DN 315 PCV z wylotem do cieku Ślęza” w związku z realizacją zadania „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Roboty budowlane pn. „Bu...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie izolacji uszczelniającej 12 zbiorników w Budynku Filtrów SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim

Wykonanie izolacji uszczelniaj...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Dostawa pn. „Zakup sprzętu transportowego do załadunku i transportu odpadów na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i w Bielawie” wchodząca w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Dostawa pn. „Zakup sprzę...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bielawie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa (wymiana istniejących sieci)” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa pompowni ścieków na ul. Wodnej w Bielawie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności - postępowanie przetargowe unieważnione

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa (wymiana istniejących sieci)” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności - postępowanie przetargowe unieważnione.

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności - postępowanie przetargowe unieważnione.

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności - postępowanie przetargowe unieważnione.

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bielawie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności - postępowanie przetargowe unieważnione.

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn. "Modernizacja konstrukcji żelbetowej trzech osadników wtórnych na oczyszczalni ścieków w Bielawie” wchodząca w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Roboty budowlane pn. "Moderniz...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Dostawa pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Dostawa pn. „Zakup pojaz...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. Wykonanie, na terenie budowy, remontu pokrycia dachowego budynku klarowników Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie, na terenie budowy, remontu pokrycia dachowego budynku klarowników Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

Wykonanie, na terenie budowy, ...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Dostawa pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - postępowanie przetargowe unieważnione.

Dostawa pn. „Zakup pojaz...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Budowa przepompowni wody w Pieszycach przy ul. Bielawskiej” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn. „Budowa przepompowni wody w Pieszycach przy ul. Bielawskiej” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Roboty budowlane pn. „Bu...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Roboty budowlane pn. „Pr...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA przetargowego na roboty budowlane pn. Wykonanie, na terenie budowy, remontu pokrycia dachowego budynku klarowników Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie, na terenie budowy, remontu pokrycia dachowego budynku klarowników Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

Wykonanie, na terenie budowy, ...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA przetargowego na roboty budowlane pn. Wykonanie, na terenie budowy, remontu pokrycia dachowego budynku klarowników Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie, na terenie budowy, remontu pokrycia dachowego budynku klarowników Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

Wykonanie, na terenie budowy, ...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane branży architektoniczno-konstrukcyjnej związane z wyposażeniem SUW w agregat prądotwórczy dla zadania: „Przebudowa SUW w Kamionkach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane branży architektoniczno-konstrukcyjnej związane z wyposażeniem SUW w agregat prądotwórczy dla zadania: „Przebudowa SUW Cicha w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Wykonanie, na terenie budowy, remontu powłoki izolacyjnej w klarownikach Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane branży architektoniczno-konstrukcyjnej związane z wyposażeniem SUW w agregat prądotwórczy dla zadania: „Przebudowa SUW w Kamionkach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Roboty budowlane branży archit...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane branży architektoniczno-konstrukcyjnej związane z wyposażeniem SUW w agregat prądotwórczy dla zadania: „Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Roboty budowlane branży archit...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie, na terenie budowy, remontu powłoki izolacyjnej w klarownikach Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

Wykonanie, na terenie budowy, ...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie – II etap”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, przewidywanego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu zamiennego dla rozdziału kanalizacji deszczowej od sanitarnej, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na wykonanie aneksu do dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie aneksu do dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Wykonanie aneksu do dokumentac...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu zamiennego dla rozdziału kanalizacji deszczowej od sanitarnej, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie, wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Wykonanie dokumentacji projekt...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie – II etap”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, przewidywanego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności

Roboty budowlane pn. „Ro...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Pełnienie funkcji Inżyniera Ko...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu zamiennego dla zadania pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Wykonanie dokumentacji projekt...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodząca w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW w Kamionkach”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

ROBOTY BUDOWLANE: „Rozbu...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „B...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Przebudowa SUW w Kamionkach”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „P...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Przebudowa SUW Cicha w Dzierżoniowie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „P...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - postępowanie przetargowe unieważnione

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „R...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - postępowanie przetargowe unieważnione

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „B...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE:„Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodząca w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

ROBOTY BUDOWLANE:„Przebu...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

ROBOTY BUDOWLANE: „Rozbu...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym pn. Promocja Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego z Funduszu Spójnoś

NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYST...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym "Budowa kalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego R

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym "Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu d

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym "Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów - Włóki”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowsk

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym "Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierż

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFETY w postępowaniu przetargowym: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I, przewidziana do r

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o pojemności V=2000m3”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzi

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFETY w postępowaniu przetargowym: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I, przewidziana do re

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYS...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Promocja Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego z Funduszu Spójności

Promocja Projektu pn. „U...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:ROBOTY BUDOWLANE: „Budowa Wodociagu tranzytowego Dzierżoniów - Włóki”, wchodzący w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze ś

ROBOTY BUDOWLANE:
̶...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS:ROBOTY BUDOWLANE: „Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie”, wchodzący w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowane

ROBOTY BUDOWLANE:
R...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie”, wchodzący w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinan

ROBOTY BUDOWLANE:
R...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodząca w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środkó

ROBOTY BUDOWLANE:
R...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o pojemności V=2000m3”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Fundus

Budowa zbiorników na wodę w Pi...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I, przewidziana do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Pełnienie funkcji Inżyniera Ko...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu: Pomoc Techniczna dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Fun

Informacja o wyborze najkorzy...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Dostawa serwera, sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I

Przetarg nieograniczony na zad...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Pomoc Techniczna dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności

Pomoc Techniczna dla Projektu ...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I” w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Dostawa sprzętu komputerowego ...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmi

Informacja o wyborze najkorzys...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna” wchodzącego w zakres projektu pn. Upo

Informacja o wyborze najkorzys...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Przetarg na roboty budowlane pn.: „ Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I

Przetarg na roboty budowlane p...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I, przewidziana do realizacji w ramach Funduszu Spójności - postępowanie uniewaznione

Pełnienie funkcji Inżyniera Ko...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego...

Pełnienie nadzoru inwestorskie...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Przetarg na roboty budowlane pn.: „ Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I

Przetarg na roboty budowlane p...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego –

Pełnienie nadzoru inwestorskie...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

„Dostawa materiałów biur...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Przetarg na roboty budowlane pn.: „ Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I

Przetarg na roboty budowlane p...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

Przetarg nieograniczony na zad...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu p.n. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego –

Przetarg nieograniczony na usł...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dot. wyboru oferty najkorzystn...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie”, wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I

Pełnienie nadzoru inwestorskie...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Roboty budowlane: „ Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ścieko

Przetarg nieograniczony na rob...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych w pomieszczeniach Jednostki Realizującej Projekt w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie"

"Wykonanie, dostawa i montaż m...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Przetarg na roboty budowlane pn.: „ Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie”, wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”,

Przetarg nieograniczony na rob...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzys...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: informacja o wyborze oferty

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powi

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie p.n.

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie p.n.

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: informacja o wyborze oferty

dotyczy przetargu na zadanie p...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie.”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego ̵

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie.”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie map do celów projektowych dla zadań inwestycyjnych wchodzących w zakres przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realiza

Opracowanie map do celów proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej

Opracowanie dokumentacji proje...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Informacja o wyborze oferty na...

[więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie studium wykonalności oraz kompletu dokumentów do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I

Opracowanie studium wykonalno...

[więcej]
.................................................................................................................................................

P-1 Procedura zamówień udzielanych przez JRP

Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej 14 000 euro.

ostatnia aktualizacja: 26.05.2021 r. Odwiedziło nas juz 4084576 osób