noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-10-13 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wymiana instalacji p.poż w budynku socjalnym przy ul. Zielonej 5 w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-10-21 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport) i zagospodarowanie - odzysk ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych - kod 190805 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Bielawie, Dzierżoniowie i Piławie Górnej

Data zakończenia: 2021-10-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja dachu zbiornika wody uzdatnionej na terenie SUW Niemcza

Data zakończenia: 2021-10-14 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie w latach 2021-2023 przeglądów i konserwacji kotłów gazowych zainstalowanych w obiektach WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2021-10-12 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa artykułów nierdzewnych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2021-10-08 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wymiana instalacji p.poż w budynku socjalnym przy ul. Zielonej 5 w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-10-05 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa stacji zlewnej oraz przebudowa zjazdu i placu manewrowego na Oczyszczalni Ściekó przy ul. Ceglanej 3 w Bielawie.

Data zakończenia: 2021-10-14 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Kamera IP Hikvision DS-2CD2643G0-IZS(2.8-12mm)

Data zakończenia: 2021-09-15 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę sieci wodociągowych w rejonie działania WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2021-09-30 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-08-31 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe na zakup sond hydrostatycznych sond oraz przetworników ciśnienia

Data zakończenia: 2021-09-10 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż używanych pojazdów będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-09-17 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja dachu trafostacji na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie przy ul. Ceglanej 3

Data zakończenia: 2021-09-02 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na budowę sieci wodociągowych w rejonie działania WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2021-09-02 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu osobowo-dostawczego dla WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-08-28 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa 2 pomp głębinowych dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2021-08-20 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zakup rur PE DN110, 225, 315 RC SDR17 PN10 (L=12000mm) KACZMAREK

Data zakończenia: 2021-08-06 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie za rok obrotowy 2021 i 2022

Data zakończenia: 2021-08-31 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Kosa spalinowa Stihl FS 360 C-EM

Data zakończenia: 2021-08-02 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie ogrodzenia betonowego na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie.

Data zakończenia: 2021-08-30 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu osobowego dla WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-08-13 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-07-27 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-07-22 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja dachu trafostacji na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie przy ul. Ceglanej 3

Data zakończenia: 2021-07-29 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-07-22 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z koncepcją modernizacji kotłowni na SUW Cicha dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2021-08-30 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie studni zastępczej S1z na terenie SUW Józefówek przy ul. Szewskiej w Bielawie.

Data zakończenia: 2021-08-04 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-07-09 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa hali garażowej z myjnią, budynku magazynowego i wiaty magazynowej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przyłączy na terenie Bazy WIK Sp. z o.o., ul. Kilińskiego, dz. nr 33/26, 33/42, 33/43, 31, obręb Zatorze.

Data zakończenia: 2021-08-30 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-07-08 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu osobowego z napędem 4x4 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-07-16 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-06-18 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-06-18 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-06-17 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie otworu zastępczego dla studni głębinowej na SUW Józefówek przy ul. Szewskiej w Bielawie.

Data zakończenia: 2021-06-25 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja dachu nad budynkiem administracyjno-socjalnym SUW Lubachów

Data zakończenia: 2021-06-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Najem i serwis odzieży roboczej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2021-06-30 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-06-02 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu terenowego z napędem 4x4 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-06-09 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-05-31 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-05-21 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-05-20 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-05-20 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-05-20 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ogrodowej 2-16 oraz ul. Kościuszki 37-44 w Pieszycach

Data zakończenia: 2021-06-11 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-05-07 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa wraz z montażem akumulatorów głównego UPS w serwerowni WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-05-10 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przeglądu i serwisu generatorów dwutlenku chloru oraz czujników gazu dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-06-11 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Usługa pn.: Nadzór inwestorski dla projektu pn.: "Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2021-06-04 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń firmy Hach-Lange dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2021-05-21 13:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-04-28 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa sieci wodociągowej zasilającej teren zakładów Strefy Ekonomicznej w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-04-30 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-04-22 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej" przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2021-04-26 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-04-15 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa odcinków sieci wodociągowej w ul. Wrocławskiej w Niemczy

Data zakończenia: 2021-05-18 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-04-08 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa odcinków sieci wodociągowej zasilającej teren zakładów Strefy Ekonomicznej w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-05-04 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń firmy Hach-Lange dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-04-13 13:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przeglądu agregatów prądotwórczych na przepompowniach ścieków dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2021-04-07 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-03-26 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2021-03-25 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-04-08 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie i montaż mebli dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-04-09 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wycinka 2 szt. drzew rosnących na działce Nr 713/1 położonej w Piławie Górnej obr. Południe.

Data zakończenia: 2021-03-19 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w obrębie mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie."

Data zakończenia: 2021-03-23 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

PROW: Dostawa pn. "Modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie", wchodząca w zakres operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie", współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

Data zakończenia: 2021-05-08 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż nieruchomości położonych w Pieszycach w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Bielawskiej

Data zakończenia: 2021-06-08 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa 2 pomp głębinowych dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-03-22 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bratoszowie" przewidzianych do dofinansowania w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2021-03-22 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach - etap II" przewidzianych do dofinansowania w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2021-04-23 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

PROW: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I", wchodzących w zakres operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie", współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Data zakończenia: 2021-03-22 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

PROW: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla usługi pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie", współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Data zakończenia: 2021-03-15 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy siarczanu żelazowego dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie.

Data zakończenia: 2021-03-17 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy wodomierzy do odczytu radiowego i nakładek radiowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-03-16 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa sieci wodociągowej w obrębie mostu na ul. Nowowiejskiej w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-03-19 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżoniowie" przewidzianych do dofinansowania w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2021-03-22 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż używanej przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej będącej w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2021-03-02 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Dostawa pn.: "Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie" wchodząca w zakres projektu pn.: "Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie", przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2021-05-31 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżoniowie" przewidzianych do dofinansowania w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2021-02-19 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

PROW: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I", wchodzących w zakres operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie", współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Data zakończenia: 2021-02-19 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bratoszowie" przewidzianych do dofinansowania w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2021-02-18 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej" przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2021-04-09 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach - etap II" przewidzianych do dofinansowania w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2021-03-26 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

PROW: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla usługi pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie", współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Data zakończenia: 2021-02-18 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla dostawy pn.: "Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie" wchodzącej w zakres projektu pn.: "Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie", przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności - POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONE

Data zakończenia: 2021-02-01 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy rur wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-01-21 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy środków czystości w latach 2021-2022 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-02-05 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2021-2022 podchlorynu sodu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-01-19 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

PROW: Roboty budowlane pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I", wchodzące w zakres operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie", współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Data zakończenia: 2021-02-09 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Roboty budowlane pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej" przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2021-02-04 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Roboty budowlane pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżoniowie" przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2021-02-09 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu wraz z ogrzewaniem budynków SUW Ostroszowice, Dz.Nr 667/2, obr. Ostroszowice

Data zakończenia: 2021-01-21 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie szkoleń okresowych w zakresie BHP dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-01-21 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody NOWAR dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-02-12 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-01-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2021-2022 koagulantu SUPERFLOC A110 PWG przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-01-18 13:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2021-2022 siarczanu glinu płynnnego przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-01-18 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

PROW: Dostawa pn. "Modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie", wchodząca w zakres operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie", współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONE.

Data zakończenia: 2021-05-05 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2021-2022 koagulantu FLOKOR 105B przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-01-18 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2021-2022 chlorynu sodu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-01-25 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej likwidacji oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej, ul. Żytnia wraz z przebudową infrastruktury technicznej.

Data zakończenia: 2021-01-12 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2021-2022 kwasu solnego przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2021-01-25 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

PROW: Usługa pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie", współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Data zakończenia: 2021-01-20 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2021-2022 płynnego wodorotlenku sodu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2021-01-05 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Roboty budowlane pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bratoszowie" przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2021-02-08 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2021-2022 podchlorynu sodu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-12-30 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie projektu robót geologicznych na wykonanie zastępczej studni głębinowej zlokalizowanej w Bielawie przy ul. Szewskiej

Data zakończenia: 2020-12-29 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Roboty budowlane pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach - etap II" przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2021-01-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-12-21 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-12-17 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy materiałów sypkich dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2021-2022

Data zakończenia: 2020-12-22 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-12-24 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w roku 2021 odczynników, wzorców i podłoży dla potrzeb Działu Laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2021-01-07 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

PROW: Usługa pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie", współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONE

Data zakończenia: 2020-12-31 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie wydzielenia nowych pomieszczeń w Stacjach Uzdatniania Wody dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2020-12-30 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

PROW: Dostawa pn. "Modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie", wchodząca w zakres operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie", współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONE

Data zakończenia: 2020-12-31 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek niezabudowanych Nr 601/11; 601/12; 601/13; 601/14; 601/15; 601/16 Obręb 0001 Dolne położonych w Pieszycach w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Bielawskiej

Data zakończenia: 2021-02-20 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej likwidacji oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej ul. Żytnia wraz z przebudową infrastruktury technicznej

Data zakończenia: 2020-12-15 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa materiałów sypkich dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w latach 2021-2022

Data zakończenia: 2020-12-15 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Dostawa pn.: "Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie" wchodząca w zakres projektu pn.: "Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie", przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności - POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONE

Data zakończenia: 2021-02-01 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa dysz ciśnieniowych do pojazdów wuko dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-12-04 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór i przetwarzanie (odzysk) odpadów wytwarzanych w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2021-2022.

Data zakończenia: 2020-12-04 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu ciężarowego - wywrotki dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-12-10 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu brygadowego Opel Combo Cargo dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2020-12-02 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa artykułów nierdzewnych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-12-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-12-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-11-26 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

PROW: Dostawa pn. "Modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie", wchodząca w zakres operacji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie", współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. - POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONO

Data zakończenia: 2020-12-14 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: "Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach" wchodzących w zakres projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2020-11-25 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie przeglądów, konserwacji i kalibracji przenośnych i stacjonarnych systemów detekcji gazów dla potrzeb WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2021-2023

Data zakończenia: 2020-12-10 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-11-19 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

PROW: Roboty budowlane pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I", wchodzące w zakres projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowiźnie - część I i modernizacja przepompowni wody w Dobrocinie", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONO.

Data zakończenia: 2021-01-08 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Roboty budowlane pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Piławy Dolnej" przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONO

Data zakończenia: 2021-01-07 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Roboty budowlane pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dzierżoniowie" przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONO.

Data zakończenia: 2021-02-18 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: "Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach" wchodzących w zakres projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2020-11-19 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie wydzielenia nowych pomieszczeń w Stacjach Uzdatniania Wody dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-10-30 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy materiałów biurowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2020-2022.

Data zakończenia: 2020-10-16 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-10-08 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie w latach 2020-2023 okresowych kontroli obiektów budowlanych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-10-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek niezabudowanych położonych w Pieszycach w rejonie ul. Ogrodowej i ul. Bielawskiej

Data zakończenia: 2020-11-20 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Roboty budowlane pn.: "Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach" wchodzące w zakres projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2020-10-21 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa posiłków profilaktycznych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w latach 2020-2022

Data zakończenia: 2020-09-29 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. Budowa sieci wod.-kan. w ul. Przedwiośnie w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-09-30 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa pompy płuczącej dla potrzeb SUW Józefówek WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-09-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-09-17 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa 2 mierników substancji gazowych dla potrzeb działu TW WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-09-30 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla usługi pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2020-09-18 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa mieszacza statycznego wraz ze sprężarką tłokową oraz rotametrem na SUW Jodłownik WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2020-09-18 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup koparko-ładowarki kołowej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2020-09-10 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-09-04 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja wraz z wykonaniem monitoringu i sterowania obiektów WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-10-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa mieszacza statycznego wraz ze sprężarką tłokową oraz rotametrem na SUW Jodłownik WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-09-04 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż używanych pojazdów (dźwigu oraz koparko-ładowarki) będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2020-09-30 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla usługę pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2020-09-16 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przeglądów agregatów prądotwórczych dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2020-08-25 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data zakończenia: 2020-09-22 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-08-11 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-08-11 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-08-10 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-09-04 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-08-10 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa obudowy studni głębinowej dla ujęcia wody przy ul. Zamkowej w Pieszycach

Data zakończenia: 2020-08-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa mieszacza statycznego wraz ze sprężarką tłokową oraz rotametrem na SUW Jodłownik WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-08-07 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-07-31 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu brygadowego dla potrzeb działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2020-08-28 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-07-27 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa koparko-ładowarki kołowej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-07-31 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.: "Budowa stacji zlewnej oraz wiaty nad instalacją kraty mechanicznej, prasopłuczki, przenośnika odwadniająco-rozdrabniającego, komory kraty ręcznej na OŚ przy ul. Ceglanej 3 w Bielawie"

Data zakończenia: 2020-08-07 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu ciężarowego - wywrotki dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-08-21 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-07-20 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa obudowy studni głębinowej dla ujęcia wody przy ul. Zamkowej w Pieszycach

Data zakończenia: 2020-07-22 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Usługa pn. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-08-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie kompleksowego przeglądu zespołu prądotwórczego typu WOLA o mocy 100 kW na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2020-07-13 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja wraz z wykonaniem monitoringu i sterowania obiektów WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-08-24 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Dostawa pn.: Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie wchodząca w zakres projektu pn.: Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności - POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONO

Data zakończenia: 2020-09-08 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa koparko-ładowarki kołowej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniów

Data zakończenia: 2020-07-02 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-06-16 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie aneksów do dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem aneksów do pozwoleń na budowę dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-06-19 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu ciężarowego - wywrotki dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-07-16 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie wycen nieruchomości zlokalizowanych w Pieszycach przy ul. Ogrodowej

Data zakończenia: 2020-06-18 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja zasilania linii sn SUW Niemcza

Data zakończenia: 2020-06-18 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji proj.-koszt. na wykonanie instalacji wewnętrznej c.o. do budynków SUW Ostroszowice.

Data zakończenia: 2020-06-16 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przeglądu serwisowego 3 szt. dmuchaw firmy SIEMENS na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie przy ul. Ceglanej

Data zakończenia: 2020-06-18 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja stacji trafo w Tuszynie w zakresie wykonania ogrodzenia obiektu

Data zakończenia: 2020-06-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. "Wymiana odcinka sieci wodociagowej w ul. Herbacianej w Piławie Górnej"

Data zakończenia: 2020-06-02 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-05-27 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa węży ciśnieniowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2020-05-27 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-05-18 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Remont dachu stacji transformatorowej wieżowej zlokalizowanej na SUW Cicha w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-05-19 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-05-13 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-05-08 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie usług serwisowych, przeglądu, konserwacji, kalibracji oraz wymiany elementów zużywających się w urządzeniach pomiarowych firmy Hach Lange w latach 2020-2023 dla potrzeb OŚ w Bielawie i Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-04-28 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-04-27 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Świadczenie usług obejmujących odbiór, organizację przewozu i doręczanie przesyłek dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-04-28 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-04-20 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-04-03 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa dwóch sieci wodociągowych DN 225 oraz DN 315 w miejscowości Bielawa

Data zakończenia: 2020-04-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-03-26 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-03-20 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 384 ulica Sikorskiego w Bielawie

Data zakończenia: 2020-03-18 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Świadczenie usług obejmujących odbiór, organizację przewozu i doręczanie przesyłek dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2020-03-18 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2020-03-12 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie wydzielenia nowych pomieszczeń socjalnych w SUW Cicha przy ul. Relaksowej w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2020-03-10 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie analiz biogazu wytwarzanego w procesie fermentacji metanowej na oczyszczalniach ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie w latach 2020-2021.

Data zakończenia: 2020-03-10 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa koparko-ładowarki kołowej dla potrzeb WiK SP. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-03-06 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa dwóch sieci wodociągowych DN 225 oraz DN 315 w miejscowości Bielawa

Data zakończenia: 2020-04-02 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 384 ulica Sikorskiego w Bielawie

Data zakończenia: 2020-03-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-02-24 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż uszkodzonej kosy spalinowej

Data zakończenia: 2020-02-22 14:22:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie szkolenia doskonalącego dla auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normą PN-ISO 45001:2018-06 dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-02-19 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Józefówek przy ul. Szewskiej

Data zakończenia: 2020-02-19 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie szkoleń okresowych w zakresie BHP dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-02-17 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-02-05 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapewnienie doradztwa technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. Budowa instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie, przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

Data zakończenia: 2020-08-14 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie wycinki drzew na obiektach WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-02-07 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-01-30 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-01-30 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody dla 2 studni głębinowych w Borowicy oraz 1 studni głębinowej i 5 ujęć powierzchniowych w Kamionkach dla potrzeb WiK Sp. z o.o.

Data zakończenia: 2020-02-04 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w roku 2020 wodomierzy do odczytu radiowego i nakładek radiowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-02-17 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja komory fermentacyjnej WKFz na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie

Data zakończenia: 2020-01-31 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do środków transportu i urządzeń należących do WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2020-2022.

Data zakończenia: 2020-01-28 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa części zamiennych, ogumienia i akumulatorów do środków transportu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2020-2021

Data zakończenia: 2020-01-28 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2020-01-22 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie przeglądów, konserwacji i kalibracji przenośnych i stacjonarnych systemów detekcji gazów dla potrzeb WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2020-2022.

Data zakończenia: 2020-01-28 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapewnienie doradztwa dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji projektu pn. "Budowa instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie", przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

Data zakończenia: 2020-08-14 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) oraz Wniosku o dofinansowanie na budowę elektrowni fotowoltaicznych na obiektach gminnych oraz obiektach WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2020-01-31 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie przeglądów, konserwacji i kalibracji przenośnych i stacjonarnych systemów detekcji gazów dla potrzeb WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2020-2022.

Data zakończenia: 2020-01-08 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór i przetwarzanie (odzysk) odpadów wytwarzanych w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2020.

Data zakończenia: 2020-01-08 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-12-31 08:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie analiz wody, ścieków i osadów ściekowych oraz badań gruntów i analiz biogazu dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2020-2021.

Data zakończenia: 2019-12-23 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla usługi pn.: Modernizacja mieszadła osadu w WKFz na Oczyszczalni ścieków w Bielawie

Data zakończenia: 2019-01-06 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na doprowadzenie gazu ziemnego na cele c.o. i c.w.u. do SUW Ostroszowice, Dz.nr 667/2, Obr. Ostroszowice

Data zakończenia: 2019-12-16 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy rur wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-12-20 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie wyceny wybudowanej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach przy ul. Rolnej

Data zakończenia: 2019-12-19 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla usługę pn. Modernizacja mieszadła osadu w WKFz na Oczyszczalni ścieków w Bielawie.

Data zakończenia: 2019-12-28 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport) oraz przetwarzanie (odzysk) odpadów będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2020-2021.

Data zakończenia: 2019-12-06 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w roku 2020 odczynników, wzorców i podłoży dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-12-12 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór i przetwarzanie (odzysk) odpadów wytwarzanych w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2020-2021.

Data zakończenia: 2019-12-04 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-11-27 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie badań zagęszczenia nasypów i wykopów przy usuwaniu awarii lub w trakcie prowadzenia inwestycji w latach 2020-2021

Data zakończenia: 2019-11-27 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy opału dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-11-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy siarczanu żelazowego PIX 113 dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie

Data zakończenia: 2019-11-29 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-11-20 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-11-19 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-11-18 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-11-14 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na doprowadzenie gazu ziemnego na cele c.o. i c.w.u. do SUW Ostroszowice, Dz.nr 667/2, Obr. Ostroszowice

Data zakończenia: 2019-11-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2020-2021 polielektrolitu przeznaczonego do mechanicznego odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalniach ścieków w Bielawie i Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-11-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie wyceny wybudowanej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach przy ul. Rolnej

Data zakończenia: 2019-11-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Usługa pn.: Modernizacja mieszadła osadu w WKFz na Oczyszczalni ścieków w Bielawie

Data zakończenia: 2019-11-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-11-05 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-10-31 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-10-30 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa 2 kompletów taśm filtracyjnych przeznaczonych do prasy filtracyjno-taśmowej WPN-K1S BELLMER dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie

Data zakończenia: 2019-11-08 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na terenie bazy WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-11-05 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-10-28 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-10-28 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie napraw cząstkowych nawierzchni dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2020-2021

Data zakończenia: 2019-10-30 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport) oraz odzysk odpadów (selektywna zbiórka) wytwarzanych w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2020-2021.

Data zakończenia: 2019-11-04 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport) i zagospodarowanie - odzysk ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych - kod 190805 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Bielawie, Dzierżoniowie i Piławie Górnej

Data zakończenia: 2019-12-06 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa art. nierdzewnych i cynkowanych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2019-2020

Data zakończenia: 2019-10-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-10-24 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-10-24 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Pieszycach przewidzianych do dofinansowania w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2019-10-28 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport), przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 200301) od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, pochodzących z obiektów WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2020 - 2021

Data zakończenia: 2019-10-30 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w latach 2020-2021

Data zakończenia: 2019-10-29 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-10-22 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-10-22 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie w latach 2019-2020 badań i pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-10-28 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-10-21 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na doprowadzenie gazu ziemnego na cele c.o. i c.w.u. do SUW Ostroszowice, Dz.Nr. 667/2 Obr. Ostroszowice

Data zakończenia: 2019-10-24 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa mieszanki do stabilizacji gruntu dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2020-2021

Data zakończenia: 2019-10-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie kalendarzy trójdzielnych oraz terminarzy na rok 2020 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-10-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Pieszycach przewidzianych do dofinansowania w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2019-11-04 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.:"Budowa stacji zlewnej oraz wiaty nad instalacją kraty mechanicznej, prasopłuczki i przenośnika skratek na oczyszczalni ścieków przy ul. Ceglanej 3 w Bielawie'

Data zakończenia: 2019-10-15 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa artykułów nierdzewnych i cynkowanych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2019-2020

Data zakończenia: 2019-10-11 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa 4szt. kondensacyjnych osuszaczy powietrza dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2019-10-11 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-09-20 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-09-20 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-09-20 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Pieszycach przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2019-10-03 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa 4 pomp głębinowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-09-24 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport) i zagospodarowanie (zbieranie,odzysk,unieszkodliwianie) w latach 2019-2021 odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne wytwarzanych w wyniku działalności WiK Sp. z o.o w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-09-20 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Kolejowej w Niemczy

Data zakończenia: 2019-09-16 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa 2szt. mieszaczy wodno-powietrznych na SUW Nowar

Data zakończenia: 2019-09-13 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. oraz za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Data zakończenia: 2019-09-17 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa 4 szt. kondensacyjnych osuszaczy powietrza dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-09-11 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w ul. Kolejowej w Niemczy

Data zakończenia: 2019-09-09 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy odzieży roboczej i ochronnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-09-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Rozbiórka dwóch budynków gospodarczych wraz z murkiem zlokalizowanych przy ul. Brzegowej w Dzierżoniowie, dz. nr 537/3 Obręb Dolny

Data zakończenia: 2019-09-05 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Rozbudowa i przebudowa obiektu usługowego (Stacji Uzdatniania Wody) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie, ul. Relaksowa i Piaskowa, dz. nr 392/4, obręb Nowe Miasto.

Data zakończenia: 2019-08-22 08:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-08-14 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przewiertów sterowanych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2019-08-20 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup dwóch samochodów dla potrzeb Działów TW i PL WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2019-08-13 08:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa obiektu usługowego (Stacji Uzdatniania Wody) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie, ul. Relaksowa i Piaskowa, dz. nr 392/4, obręb Nowe Miasto

Data zakończenia: 2019-08-12 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja dachu SUW Piława Górna.

Data zakończenia: 2019-08-09 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przeglądu i serwisu generatorów dwutlenku chloru oraz wymiany czujników gazu dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-08-09 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla usługi pn.: Modernizacja mieszadła osadu w WKFz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie wchodząca w zakres projektu pn.: Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2019-07-29 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla usługi pn.: Modernizacja mieszadła osadu w WKFz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie wchodząca w zakres projektu pn.: Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2019-08-18 00:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie budowy pięciu elektrowni fotowoltaicznych wraz z przyłączami na terenie Bielawy, Dzierżoniowa i Gminy Dzierżoniów, przewidzianego do ewentualnej realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Data zakończenia: 2019-08-20 00:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-07-18 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport) i zagospodarowanie (zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie) w latach 2019-2021 odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne wytwarzanych w wyniku działalności WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-07-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Usługa pn.: Modernizacja mieszadła osadu w WKFz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie wchodząca w zakres projektu pn.: Montaż agregatów kogeneracyjnych na biogaz na Oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, przewidzianego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2019-07-19 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport) i zagospodarowanie - odzysk ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych - kod 190805 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 144

Data zakończenia: 2019-07-12 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż używanego samochodu Citroen Jumper będącego w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-07-09 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-07-02 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja o rozstrzygnięciu postepowania przetargowego na zadanie pn.: Rozbudowa i przebudowa obiektu usługowego (Stacji Uzdatniania Wody) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie, ul. Relaksowa i Piaskowa, dz. nr 392/4, obręb Nowe Miasto.

Data zakończenia: 2019-07-05 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa zgrzewarki elektrooporowej oraz obieraka do rur PE dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-07-04 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn."Budowa sieci wodociągowej w obrębie mostu na ul. Nowowiejskiej 61a w Dzierżoniowie"

Data zakończenia: 2019-07-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-07-03 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Kalibracja, konserwacja i sprawdzenie poprawności działania układów pomiarowych przepływu ścieków na oczyszczalniach ścieków w Bielawie i w Dzierżoniowie wraz z prowadzeniem usług serwisowych

Data zakończenia: 2019-06-24 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Uzyskanie w imieniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie zmiany decyzji - zezwolenia na zbieranie odpadów wytwarzanych w Spółce

Data zakończenia: 2019-06-24 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-06-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-06-07 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż używanych samochodów będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2019-06-18 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Kalibracja, konserwacja i sprawdzenie poprawności działania układów pomiarowych przepływu ścieków na oczyszczalniach ścieków w Bielawie i w Dzierżoniowie wraz z prowadzeniem usług serwisowych

Data zakończenia: 2019-06-11 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Rozbudowa i przebudowa obiektu usługowego (Stacji Uzdatniania Wody) wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie, ul. Relaksowa i Piaskowa, dz. nr 392/4, obręb Nowe Miasto

Data zakończenia: 2019-07-24 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-05-30 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej w obrębie mostu na ul. Nowowiejskiej 61a w Dzierżoniowie"

Data zakończenia: 2019-06-05 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie usług serwisowych w ramach przeglądu technicznego TO-1 i TO-2 w agregatach kogeneracyjnych TEDOM na Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie.

Data zakończenia: 2019-06-13 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-05-28 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Kalibracja, konserwacja i sprawdzenie poprawności działania układów pomiarowych przepływu ścieków na oczyszczalniach ścieków w Bielawie i w Dzierżoniowie wraz z prowadzeniem usług serwisowych

Data zakończenia: 2019-05-31 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa wiaty na odpady w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu bazy WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, dz. nr 33/26; 33/42 Obręb Zatorze

Data zakończenia: 2019-05-31 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-05-16 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przegląd główny instalacji biogazu na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie

Data zakończenia: 2019-05-17 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa wiaty na odpady w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu bazy WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, dz. nr 33/26; 33/42 Obręb Zatorze

Data zakończenia: 2019-05-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-05-08 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Kalibracja, konserwacja i sprawdzenie poprawności działania układów pomiarowych przepływu ścieków na oczyszczalniach ścieków w Bielawie i w Dzierżoniowie wraz z prowadzeniem usług serwisowych

Data zakończenia: 2019-05-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa dwóch samochodów dla potrzeb Działów TW i PL WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-05-14 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa dysz ciśnieniowych do pojazdów wuko dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-05-10 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wymiana sensorów monitorujących stężenie ozonu w powietrzu i wodzie na SUW Lubachów

Data zakończenia: 2019-05-09 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-05-02 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie usług serwisowych przeglądu technicznego TO-2 w agregatach kogeneracyjnych TEDOM na Oczyszczalni Ścieków w Dzierżoniowie i Oczyszczalni Ścieków w Bielawie.

Data zakończenia: 2019-05-07 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie demontażu wraz z oceną stanu technicznego mieszadła Halberg typu MFS-3 na terenie oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 144

Data zakończenia: 2019-04-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na budowę sieci wodociągowych w rejonie działania WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-04-23 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-04-16 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie aneksów do dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem aneksów do pozwoleń na budowę dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-04-16 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie demontażu wraz z oceną stanu technicznego mieszadła Halberg typu MFS-3 na terenie oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 144

Data zakończenia: 2019-04-11 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu do rozbudowy systemu monitoringu dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-04-11 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-03-07 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie, przewidzianej do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)

Data zakończenia: 2019-08-01 00:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-03-27 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-03-25 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-03-22 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-03-21 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej za zakup samochodu osobowego Volkswagen Caddy Trendline dla potrzeb Działu Wodociągów i Kanalizacji WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-03-20 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie korekcyjnej wycinki odrostów i gałęzi pod linią energetyczną 20 kV zasilającą SUW Józefówek

Data zakończenia: 2019-03-19 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-03-16 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn. Modernizacja SUW Góry Sowie w zakresie wykonania instalacji dezynfekcji wody

Data zakończenia: 2019-03-21 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie procesu recertyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy oraz nadzór nad funkcjonującymi systemami w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2019-2021.

Data zakończenia: 2019-03-21 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wymiana instalacji wodociągowej zasilającej zbiornik wody czystej na Przepompowni Wody Dobrocin II - ul. Kościuszki, dz.nr 820, Obr. Dobrocin.

Data zakończenia: 2019-03-15 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu osobowo-dostawczego CItroen BERLINGO M wersja PureTech 110 S&S FEEL 2019 Benzyna 1.2 110 KM 6 bieg dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2019-03-11 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-03-04 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa odczynnikowego analizatora chloru wolnego w wodzie do Przepompowni Wody Dobrocin I

Data zakończenia: 2019-03-12 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-02-28 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-02-26 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-02-25 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim oraz Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza, wchodzących w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2019-03-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przebudowa sieci energetycznej w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu bazy WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, Kilińskiego 25A, dz. nr 33/26 Obręb Zatorze

Data zakończenia: 2019-02-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) na budowę elektrowni fotowoltaicznych na obiektach WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-02-28 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Działu Uzdatniania Wody WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2019-02-25 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-02-13 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Przygotowanie i przeprowadzenie dialogu technicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji do termicznego przekształcenia osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie, przewidzianego do realizacji w formule partnerstwa publiczno- prywatnego (PPP)

Data zakończenia: 2019-02-14 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłącza,mi do budynków w ul. Kolejowej w Niemczy".

Data zakończenia: 2019-02-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-02-04 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Roboty remontowe na Przepompowniach Wody w Kośminie- Dz.Nr 463/2 i Kiełczynie - Dz.Nr 96/3

Data zakończenia: 2019-01-29 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-01-21 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Data zakończenia: 2019-01-29 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2019-2020 podchlorynu sodu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-01-28 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2019-01-16 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Usługa pn.: Wykonanie koncepcji wymiany sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie oraz w rejonie ul. Wolności i ul. Ceglanej w Bielawie

Data zakończenia: 2019-02-08 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowych na budowę sieci wodociągowych w rejonie działania WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2019-01-16 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa UPS'a dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25A

Data zakończenia: 2019-01-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2019-2020 materiałów eksploatacyjnych do drukarek będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2018-12-31 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2019-2020 wodorotlenku sodu płynnego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-12-28 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2019-2020 kwasu solnego oraz chlorynu sodu do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-12-28 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2019-2020 podchlorynu sodu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-12-28 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie otworu poszukiwawczo-badawczego na potrzeby rozbudowy ujęcia wody, położonego w Niemczy przy ul. Sienkiewicza 1A, Dz.Nr 62/4, Obr. Wojsławice

Data zakończenia: 2019-01-04 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż drewna opałowego

Data zakończenia: 2018-12-21 11:08:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2019-2020 flokulantu SUPERFLOC A110 PWG przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-12-28 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2019-2020 siarczanu glinu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-12-28 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2019-2020 koagulantu Flokor 105B przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-12-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2018-12-17 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż Laptopa Dell Vostro 3700

Data zakończenia: 2018-12-21 13:45:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja wieży ciśnień przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2019-03-11 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w roku 2019 wodomierzy do odczytu radiowego i nakładek radiowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2018-12-27 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja wieży ciśnień przy ul. Armii Krajowej w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2019-03-11 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa UPS'a dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25A

Data zakończenia: 2018-12-12 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2018-12-07 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu osobowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-12-11 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim oraz Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza, wchodzących w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2018-12-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do środków transportu i urządzeń należących do WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2018-2020

Data zakończenia: 2018-11-27 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa obudowy studni typu Lange dla ujęcia wody w Piławie Górnej ul. Okrzei

Data zakończenia: 2018-11-23 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa części zamiennych, ogumienia i akumulatorów do środków transportu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2018-2020

Data zakończenia: 2018-11-23 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn.: Usunięcie wad inwestycji Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim oraz Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza, wchodzących w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2018-11-23 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w roku 2019 odczynników, wzorców i podłoży dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2018-11-23 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2018-11-13 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu HYUNDAI Tucson Benzyna 1.6 132 KM 6 bieg. M/T 2WD CLASSIC 2018 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-11-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa przyczepki do minikoparki Komatsu dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-11-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2018-11-07 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2018-11-05 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2018-11-02 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy środków czystości w latach 2018-2020 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-11-06 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja wieży ciśnień przy ul. Armii Krajowej w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-11-08 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2018-10-23 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Usługa pn.: Opracowanie projektu zamiennego (naprawczego) dla zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie, wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2018-10-26 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2018-10-15 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie kalendarzy trójdzielnych oraz terminarzy na rok 2019 dla potrzeb WiK Sp. z o.o.w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-10-05 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy opału dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-10-05 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa odczynnikowego analizatora chloru wolnego w wodzie na Stacji Uzdatniania Wody Lubachów

Data zakończenia: 2018-10-04 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy odzieży roboczej i ochronnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-10-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy posiłków profilaktycznych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2018-2020

Data zakończenia: 2018-09-27 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Roboty budowlane na Przepompowniach Wody w Kośminie - Dz. Nr 463/2 i Kiełczynie - Dz.Nr 96/3

Data zakończenia: 2018-09-25 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Działu Oczyszczalni Ścieków WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-09-21 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zakup pompy głębinowej dla potrzeb SUW Ostroszowice

Data zakończenia: 2018-09-12 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa artykułów nierdzewnych i cynkowanych dla potrzeb WiK Sp. z o.o w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-09-11 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2018-09-06 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Roboty budowlane na Przepompowniach Wody w Roztoczniku - Dz.nr 94/3, Kośminie - 463/2 i Kiełczynie -96/3

Data zakończenia: 2018-09-11 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przebudowa sieci elektroenergetycznych polegająca na wymianie dwóch stacji transformatorowych słupowych ST4 20/0,4kV zasilających: studnie głębinowe SO11 i SO12 w Uciechowie oraz SUW i Studnię SO15 w Józefówku

Data zakończenia: 2018-09-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2018-08-29 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Działu Oczyszczalni Ścieków WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-09-05 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie w latach 2018-2020 przeglądów i konserwacji kotłów gazowych zainstalowanych w obiektach WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-09-04 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie WSSE Dzierżoniów".

Data zakończenia: 2018-08-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa serwerów oraz macierzy dyskowej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-07-26 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2018-07-17 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. "Budowa odcinka sieci wodociągowej na terenie WSSE Dzierżoniów".

Data zakończenia: 2018-07-20 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa zbiornika popłuczyn wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi w miejscowości Ostroszowice, dz. nr 667/2 Obręb Ostroszowice.

Data zakończenia: 2018-07-25 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2018-07-12 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie kompleksowej usługi wymiany masy odsiarczającej w odsiarczalnikach OS -1 i OS-2 w instalacji biogazu na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 144

Data zakończenia: 2018-06-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa oprogramowania dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2018-06-26 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa zbiornika popłuczyn wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi w miejscowości Ostroszowice, dz. nr 667/2 Obręb Ostroszowice

Data zakończenia: 2018-07-04 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2018-06-15 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2018-2020

Data zakończenia: 2018-06-21 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku biurowym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A

Data zakończenia: 2018-06-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zagospodarowania terenu bazy WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, dz. nr 33/26; 33/42; 33/43 Obręb Zatorze

Data zakończenia: 2018-06-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie usługi serwisowej dmuchaw firmy HV TURBO na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 144.

Data zakończenia: 2018-06-19 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przeglądu (serwisu) i konserwacji generatorów dwutlenku chloru dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2018-07-02 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Roboty remontowe w budynku administracyjnym WiK Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego 25a w Dzierżoniowie, dz.nr 33/25, obr. Zatorze.

Data zakończenia: 2018-06-07 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb Działu Oczyszczalni Ścieków WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-06-05 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa węży ciśnieniowych do pojazdów WUKO dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-06-05 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie kompleksowej usługi wymiany masy odsiarczającej w odsiarczalnikach OS -1 i OS-2 w instalacji biogazu na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 144

Data zakończenia: 2018-06-01 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie kosztorysów dla zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Pieszycach

Data zakończenia: 2018-05-25 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu uniwersalnego typ hakowiec/cysterna dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-06-05 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa sieci wodociągowej w ul. Strefowej w Dzierżoniowie w obrębie mostu nad potokiem Pieszyckim

Data zakończenia: 2018-05-24 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń firmy Hach - Lange dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-05-25 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Usługa pn.: Usunięcie wad w dokumentacji projektowej dla zadania: Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowania sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2018-07-02 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-05-29 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż agregatu prądotwórczego

Data zakończenia: 2018-05-19 13:37:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-05-11 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji Budowa SUW w Niemczy

Data zakończenia: 2018-05-07 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa dmuchawy biogazu dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie

Data zakończenia: 2018-05-11 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu uniwersalnego typ hakowiec/cysterna dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-05-08 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa sieci wodociągowej w ul. Strefowej w Dzierżoniowie w obrębie mostu nad potokiem Pieszyckim

Data zakończenia: 2018-04-27 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Regulacja pionowa i naprawa studzienek kanalizacyjnych w ulicach miast Dzierżoniów i Bielawa.

Data zakończenia: 2018-04-27 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pielęgnacyjne przycięcie gałęzi 3 klonów i 1 topoli rosnących na terenie Przepompowni Wody w Dobrocinie przy ul. Ogrodowej, dz. nr 722 obręb Dobrocin.

Data zakończenia: 2018-04-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania oraz sprzętu komputerowego WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2018-04-24 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji kosztorysowych na wykonanie robót budowlanych na obiektach WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2018-04-20 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pielęgnacyjne przycięcie gałęzi 3 klonów i 1 topoli rosnących na terenie Przepompowni Wody w Dobrocinie przy ul. Ogrodowej, dz. nr 722 obręb Dobrocin

Data zakończenia: 2018-04-16 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji Budowa SUW w Niemczy

Data zakończenia: 2018-04-13 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie usług serwisowych przeglądu, konserwacji, kalibracji oraz wymiany elementów zużywających się w urządzeniach pomiarowych firmy Hach Lange dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Bielawie i Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2018-04-11 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2018-04-06 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2018-04-06 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie: Modernizacja stacji transformatorowych 20/0,4kV na obiektach w Józefówku i Uciechowie

Data zakończenia: 2018-04-06 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Aktualizacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody dla studni głębinowych i ujęcia powierzchniowego w rejonie działalności WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2018-04-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2018-03-28 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Rozbiórka budynku przepompowni wody wraz ze zbiornikami wody zlokalizowanymi w Pieszycach przy ul. Ogrodowej 25, dz. nr 601/10 Obręb Dolne

Data zakończenia: 2018-03-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie Planu Bezpieczeństwa Wody dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-04-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji do wytwarzania i dawkowania wodorotlenku wapnia (w postaci wody wapiennej) do układu technologicznego SUW CICHA w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-04-05 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji Budowa SUW w Niemczy

Data zakończenia: 2018-03-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie usług serwisowych przeglądu, konserwacji, kalibracji oraz wymiany elementów zużywających się w urządzeniach pomiarowych firmy Hach Lange dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Bielawie i Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-03-23 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dla robót budowlanych pn.: Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa - etap VI (odcinek W53-W65), przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.:Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2018-04-15 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wycinka 11 szt. drzew rosnących przy zbiorniku Maślana Góra w Bielawie

Data zakończenia: 2018-03-09 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) na zabudowę elektrowni fotowoltaicznych na obiektach WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-03-16 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie robót budowlanych polegających na usunięciu wad inwestycji Budowa SUW w Niemczy

Data zakończenia: 2018-03-09 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Ogrodowej 2-16 i ul. Kościuszki 37-44 w Pieszycach".

Data zakończenia: 2018-03-13 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Pieszycach

Data zakończenia: 2018-03-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-03-06 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przebudowa istniejących sieci wodociągowych poza obręb projektowanego ronda w rejonie skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Bat. Chłopskich w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2018-03-09 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy instalacji do wytwarzania i dawkowania wodorotlenku wapnia (w postaci wody wapiennej) do układu technologicznego SUW CICHA w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-03-09 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Usługa pn.: Usunięcie wad w dokumentacji projektowej dla zadania: Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowania sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2018-03-02 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa pompy ściekowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2018-02-28 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Modernizacja SUW "Cicha" przy ul. Relaksowej w Dzierżoniowie w zakresie kompleksowego rozwiązania systemu wentylacji budynku głównego.

Data zakończenia: 2018-03-01 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji kosztorysowych na budowę sieci wodociągowych w rejonie ul. Strefowej oraz w rejonie skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Bat. Chłopskich w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-02-21 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa - etap VI (odcinek W53-W65), przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.:Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2018-03-18 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie szkolenia doskonalącego dla auditorów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-02-21 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie szkoleń okresowych w zakresie BHP dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-02-14 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa 2 kompletów taśm filtracyjnych przeznaczonych do prasy BELLMER typ WPN-K1S dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie

Data zakończenia: 2018-02-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przebudowa budynku SUW Góry Sowie w ramach zadania pn. Adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku SUW Góry Sowie w zakresie wykonania instalacji dezynfekcji wody

Data zakończenia: 2018-02-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w zakresie dostosowania do nowych przepisów prawnych.

Data zakończenia: 2018-02-14 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Roboty budowlane pn. Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa - etap VI (odcinek W53-W65), przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.:Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2018-02-16 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.:Wymiana sieci wodociągowej w ul. Rotmistrza Pileckiego w Bielawie.

Data zakończenia: 2018-02-08 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa części zamiennych, ogumienia i akumulatorów do środków transportu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2018-2020

Data zakończenia: 2018-02-07 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa w latach 2018-2020 materiałów eksploatacyjnych do środków transportu i urządzeń należących do WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-02-06 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w obrębie pasa drogowego przy w ul. Piastowskiej w Piławie Górnej

Data zakończenia: 2018-01-31 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przebudowa linii napowietrznej 20kV na terenie SUW CICHA zlokalizowanej w Dzierżoniowie przy ul. Relaksowej 5

Data zakończenia: 2018-02-01 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy wodomierzy do odczytu radiowego i nakładek radiowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2018-01-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie wyceny nieruchomości zlokalizowanej w Pieszycach przy ul. Ogrodowej dz. nr 601/10 Obręb Dolne

Data zakończenia: 2018-01-19 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2018-01-15 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż używanych samochodów będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2018-02-06 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na wykonanie modernizacji wieży ciśnień zlokalizowanej przy ul. Armii Krajowej oraz modernizacji wieży ciśnień zlokalizowanej przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-12-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji kosztorysowych na wykonanie robót budowlanych na obiektach WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-12-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2017-12-21 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu do lokalizacji wycieków wody dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-12-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy odczynników, wzorców i podłoży dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w 2018r.

Data zakończenia: 2017-12-29 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Kalibracja, konserwacja i sprawdzenie poprawności działania układów pomiarowych przepływu ścieków na oczyszczalniach ścieków w Bielawie, Dzierżoniowie i Piławie Górnej wraz z prowadzeniem usług serwisowych

Data zakończenia: 2017-12-19 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie koncepcji modernizacji SUW NOWAR w Piławie Górne

Data zakończenia: 2017-12-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa 2 sztuk urządzeń do pomiaru gazów dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-12-08 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Usługa pn.: Usunięcie wad w dokumentacji projektowej dla zadania: Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowania sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2017-12-08 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zakup suszarki laboratoryjnej dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-12-06 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przeglądu i kalibracji mierników substancji gazowych oraz systemów detekcji gazów wybuchowych dla WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-12-06 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa 3 kompletów wciągarek ewakuacyjnych i szelek bezpieczeństwa dla potrzeb WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-12-11 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie w latach 2017 - 2019 okresowych, rocznych kontroli obiektów budowlanych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-11-30 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2017-11-16 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2017-11-16 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2017-11-16 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie napraw cząstkowych nawierzchni dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2018 - 2019

Data zakończenia: 2017-12-05 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2018 - 2019

Data zakończenia: 2017-11-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie badań zagęszczenia nasypów i wykopów budowlanych wykonywanych przy usuwaniu awarii lub w trakcie prowadzenia inwestycji dla potrzeb WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie w latach 2018-2019

Data zakończenia: 2017-11-17 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie w latach 2018-2019 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie analiz biogazu wytwarzanego w procesie fermentacji metanowej na oczyszczalniach ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie.

Data zakończenia: 2017-11-23 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup koparki kołowej dla potrzeb WiK Sp z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-11-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przebudowa budynku SUW Góry Sowie w ramach zadania pn. Adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku SUW Góry Sowie w zakresie wykonania instalacji dezynfekcji wody

Data zakończenia: 2017-12-01 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa przenośnej pompy ściekowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej

Data zakończenia: 2017-11-17 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa kompleksowego systemu kopii zapasowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-11-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie analiz wody i ścieków dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2018-2019.

Data zakończenia: 2017-11-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2018-2019

Data zakończenia: 2017-11-17 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy opału dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-11-03 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wycinka dwóch drzew rosnących na terenie stacji uzdatniania wody Cicha przy ul. Relaksowej 5 w Dzierżoniowie, dz. nr 392/4 obręb Nowe Miasto

Data zakończenia: 2017-11-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Usługa pn.: Usunięcie wad w dokumentacji projektowej dla zadania: Strefowanie sieci - centralny monitoring i sterowania sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2017-11-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2018-2019

Data zakończenia: 2017-11-07 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Bolesława Chrobrego w Bielawie

Data zakończenia: 2017-11-02 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa mieszanki do stabilizacji gruntu dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2018-2019

Data zakończenia: 2017-11-07 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu dostawczego z zabudową typu wywrotka dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-10-31 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport) oraz odzysk odpadów (selektywna zbiórka) wytwarzanych w wyniku działalności gospodarczej prowadzonej w WiK SP. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2018-2019

Data zakończenia: 2017-11-07 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy siarczanu żelazowego dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie w latach 2018-2019.

Data zakończenia: 2017-11-13 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie w latach 2018-2019 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie analiz biogazu wytwarzanego w procesie fermentacji metanowej na oczyszczalniach ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie oraz badań gruntów, na których mają być stosowane komunalne osady ściekowe.

Data zakończenia: 2017-11-06 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa kompleksowego systemu kopii zapasowych dla dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-10-31 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie kalendarzy trójdzielnych oraz terminarzy na rok 2018 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-10-19 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa bonów towarowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2017 r. dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-10-20 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa wkładek, kłódek oraz kluczy w systemie jednego klucza dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-10-20 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych na wymianę sieci wodociągowych w rejonie działania WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-10-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: "Likwidacja istniejącej laguny osadowej w celu budowy suszarni osadów pościekowych" w ramach Kontraktu "Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie" wchodzącego w zakres projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2017-10-25 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie - etap II, przewidzianych do dofinansowania w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2017-10-16 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2018-2019 polielektrolitu przeznaczonego do mechanicznego odwadniania osadów na oczyszczalniach ścieków w Bielawie i Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2017-10-16 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport), przetwarzanie (odzysk) odpadów będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2018-2019

Data zakończenia: 2017-10-12 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa koparki kołowej dla potrzeb WiK Sp. z o.o.

Data zakończenia: 2017-10-20 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Gumińskiej w Niemczy

Data zakończenia: 2017-10-03 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu dostawczego z zabudową typu wywrotka dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-10-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport), przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 200301) od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, pochodzących z obiektów WiK Sp.z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2018-2019

Data zakończenia: 2017-10-05 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport) i zagospodarowanie - odzysk ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych - kod 190805 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Bielawie, Dzierżoniowie i Piławie Górnej

Data zakończenia: 2017-11-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przebudowa budynku SUW Góry Sowie w ramach zadania pn. Adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku SUW Góry Sowie w zakresie wykonania instalacji dezynfekcji wody

Data zakończenia: 2017-10-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie - etap II, przewidzianych do dofinansowania w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2017-10-19 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa - etap III wchodzące w zakres projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2017-09-28 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa 4 szt. pomp głębinowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-09-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: Przebudowa i remont istniejącego budynku garażowego położonego na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, dz. nr 33/43 obręb Zatorze.

Data zakończenia: 2017-09-14 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. Modernizacja gospodarki osadowej SUW Ostroszowice w zakresie budowy zbiornika wód popłucznych.

Data zakończenia: 2017-09-07 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2017-09-04 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie - etap II, przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2017-09-20 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przebudowa budynku SUW Góry Sowie w ramach zadania pn. Adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku SUW Góry Sowie w zakresie wykonania instalacji dezynfekcji wody

Data zakończenia: 2017-09-12 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przebudowa sieci elektroenergetycznych polegająca na wymianie stacji transformatorowych, kontenerowych wraz z przyłączami napowietrznymi na kablowe 20 kV w Tuszynie, Kiełczynie i Uciechowie

Data zakończenia: 2017-10-03 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Adaptacja istniejących pomieszczeń w budynku technologiczno-socjalnym w Ostroszowicach przy ul. Jodłownickiej w zakresie wykonania instalacji dezynfekcji wody

Data zakończenia: 2017-09-08 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przebudowa i remont istniejącego budynku garażowego położonego na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, dz. nr 33/43 obręb Zatorze

Data zakończenia: 2017-09-11 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: "Likwidacja istniejącej laguny osadowej w celu budowy suszarni osadów pościekowych" w ramach Kontraktu "Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie" wchodzącego w zakres projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2017-10-23 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2017-08-28 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż kręgów betonowych

Data zakończenia: 2017-08-27 11:14:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zaproszenie biegłych rewidentów do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Data zakończenia: 2017-09-01 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa wkładek, kłódek oraz kluczy w systemie jednego klucza dla potrzeb WiK Sp. z o.o.

Data zakończenia: 2017-08-31 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie - etap II, przewidziane do dofinansowania w ramach projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONO

Data zakończenia: 2017-09-04 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przebudowa i remont istniejącego budynku garażowego położonego na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, dz. nr 33/43 obręb Zatorze

Data zakończenia: 2017-08-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Remont dachu budynku studni ujęciowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody "Lubachów" w Zagórzu Śl.

Data zakończenia: 2017-08-11 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż agregatu prądotwórczego

Data zakończenia: 2017-08-09 13:57:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa koparki kołowej dla potrzeb WiK Sp. z o.o.

Data zakończenia: 2017-08-09 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-07-25 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa stołu warsztatowego z nadbudową i wyposażeniem dla potrzeb budynku socjalno-warsztatowego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Bielawie.

Data zakończenia: 2017-07-21 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa Defibrylatora Samaritan PAD 500 P dla potrzeb WiK Sp. z o.o.

Data zakończenia: 2017-07-20 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn. Wymiana sieci wodociągowej zasilającej teren zakładów Strefy Ekonomicznej w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-07-21 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa kanalizacji sanitarnej w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 137 relacji Katowice-Legnica w km 207,204 - etap II w ramach zadania pn. Osiedle Makowe II - Budowa infrastruktury technicznej oraz uzbrojenia terenu, przewidzianej do realizacji na dz. nr 110 Tk, AM-8 Obręb 0006 Zatorze

Data zakończenia: 2017-07-21 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: "Likwidacja istniejącej laguny osadowej w celu budowy suszarni osadów pościekowych" w ramach Kontraktu "Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie" wchodzącego w zakres projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2017-08-24 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Remont dachu budynku studni ujęciowej w Stacji Uzdatniania Wody "Lubachów" w Zagórzu Śl.

Data zakończenia: 2017-07-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2017-07-10 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. Usunięcie kolizji linii napowietrznej 20kV w związku ze zmianą planu zagospodarowania terenu SUW w Dzierżoniowie przy ulicy Relaksowej 5

Data zakończenia: 2017-06-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa kanalizacji sanitarnej w skrzyżowaniu z linią kolejową Nr 137 relacji Katowice-Legnica w km 207,204 - etap II w ramach zadania pn. Osiedle Makowe II - Budowa infrastruktury technicznej oraz uzbrojenia terenu, przewidzianej do realizacji na dz. nr 110 Tk, AM-8 Obręb 0006 Zatorze

Data zakończenia: 2017-07-12 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Remont hali filtrów na terenie SUW Góry Sowie

Data zakończenia: 2017-06-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

RPO: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Data zakończenia: 2017-06-12 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa artykułów nierdzewnych i cynkowanych dla potrzeb WiK Sp.z.o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-05-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie procedury mającej na celu likwidację studni głębinowych będących w eksploatacji WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2017-05-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie i montaż mebli dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-05-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa - etap III wchodzących w zakres projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2017-07-17 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2017-05-18 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

RPO: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Data zakończenia: 2017-06-10 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

RPO: Roboty budowlane pn.: Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Data zakończenia: 2017-05-12 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa agregatu prądotwórczego dla SUW Ostroszowice

Data zakończenia: 2017-05-08 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2017-04-24 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zakup zagęszczarki płytowej dla potrzeb WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-04-19 11:03:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-04-24 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych na II p. w budynku w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-04-25 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie technologii zmniejszania twardości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w SUW CICHA w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-04-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa zasilacza awaryjnego UPS dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-04-12 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa kontenera dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-04-12 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2017-04-05 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Roboty budowlane pn.: Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Dzierżoniów-Bielawa - etap III wchodzące w zakres projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2017-05-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

RPO: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla usługi pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data zakończenia: 2017-04-03 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-03-31 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: "Likwidacja istniejącej laguny osadowej w celu budowy suszarni osadów pościekowych" w ramach Kontraktu "Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie" wchodzącego w zakres projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2017-06-01 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

RPO: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Data zakończenia: 2017-04-21 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2017-03-27 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Korczaka powyżej zbiornika wodnego SUDETY w Bielawie

Data zakończenia: 2017-04-06 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-03-29 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2017-03-22 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2017-03-16 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla usługi pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie - etap II

Data zakończenia: 2017-03-23 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2017-03-14 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przeglądu (serwisu) i konserwacji generatorów dwutlenku chloru dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-03-23 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn. Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. 1-go Maja i ul. Konopnickiej w Pieszycach

Data zakończenia: 2017-03-15 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa stacji kontrolno-pomiarowej i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz instalacjami zewnętrznymi w miejscowości Tuszyn, w granicy działek nr 427/1, 427/2, 428/3 obręb Tuszyn.

Data zakończenia: 2017-03-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

RPO: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu przetargowym dla usługi pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data zakończenia: 2017-04-03 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Modernizacja SUW "Cicha" przy ul. Relaksowej w Dzierżoniowie w zakresie docieplenia budynku głównego oraz budowy klatki schodowej do pomieszczeń laboratorium.

Data zakończenia: 2017-03-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

RPO: Roboty budowlane pn.: Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Data zakończenia: 2017-04-25 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dla usługi pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie - etap II

Data zakończenia: 2017-03-28 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż telefonu komórkowego Samsung Galaxy S3

Data zakończenia: 2017-03-02 12:50:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

RPO: Usługa pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn.: Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data zakończenia: 2017-03-03 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

RPO: Usługa pn. Promocja Projektu pn. Budowa kolektora sanitarnego z Piławy Górnej do oczyszczalni ścieków w Bielawie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Data zakończenia: 2017-03-07 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa materiałów instalacyjnych na inwestycję - Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów-Pieszyce-Bielawa-Dzierżoniów - Etap II - Dorotka.

Data zakończenia: 2017-03-03 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie w latach 2017-2019 operatów szacunkowych wycen dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2017-03-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2017-2018 folokulantu SUPERFLOC A110 PWG przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2017-03-02 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2017-2018siarczanu glinu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrezb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2017-03-02 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Usługa pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie - etap II

Data zakończenia: 2017-02-27 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-02-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa wraz z montażem regałów magazynowych dla potrzeb JRP w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-02-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie, wchodzących w zakres projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2017-02-13 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: "Likwidacja istniejącej laguny osadowej w celu budowy suszarni osadów pościekowych" w ramach Kontraktu "Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie" wchodzącego w zakres projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II", współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONO

Data zakończenia: 2017-06-01 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup 2 szt. samochodów dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-02-09 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2017-01-27 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-01-26 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie szkoleń okresowych w zakresie BHP dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-01-30 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2017-01-24 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-01-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa i montaż mebli dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-01-31 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa (wymiana istniejących sieci), wchodzących w zakres projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2017-02-13 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach, wchodzących w zakres projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2017-01-30 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym dla robót budowlanych pn.: Budowa pompowni ścieków w ul. Wodnej w Bielawie, wchodzących w zakres projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2017-01-30 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2017-2018 koagulantu Flokor 105B przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2017-02-08 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2017-2018 kwasu solnego oraz chlorynu sodu do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2017-02-06 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym pn.: Działania informacyjne i promocyjne dla projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2017-01-23 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie w latach 2017-2018 pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-01-20 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2017-2018 wodorotlenku sodu płynnego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2017-01-19 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie projektu modernizacji budynku garaży na bazie WIK w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-01-09 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa 2 szt. pomp jednostopniowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-01-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2017-2018 podchlorynu sodu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2017-01-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa 2 szt. samochodów dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-01-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa wraz z montażem stolarki drzwiowej w obiekcie SUW Jodłownik

Data zakończenia: 2016-12-29 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w 2017 r. wodomierzy dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2017-01-04 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2017-01-20 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-12-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-12-22 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na robotę budowlaną pn.: Wykonanie robót budowlanych na Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

Data zakończenia: 2016-12-27 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu brygadowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-12-21 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dla robót budowlanych pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa (wymiana istniejących sieci), wchodzące w zakres projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2017-01-30 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-12-05 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu brygadowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-12-07 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-11-30 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie w 2016 r. okresowych kontroli obiektów budowlanych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-12-01 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa w 2016 r. nakładek radiowych do odczytu radiowego wodomierzy dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2016-12-06 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentów i instrukcji P.POŻ. i BHP dla obiektów WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-11-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dla robót budowlanych pn.: Budowa pompowni ścieków w ul. Wodnej w Bielawie, wchodzące w zakres projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2017-03-17 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dla robót budowlanych pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach, wchodzące w zakres projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2017-03-17 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dla robót budowlanych pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie, wchodzące w zakres projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2017-03-17 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie robót budowlanych na Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

Data zakończenia: 2016-12-05 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w 2017 r. odczynników, wzorców i podłoży dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2016-11-30 00:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zakup wiertnicy diamentowej HILTI DD 150-U + wiertła koronkowe do wiertnicy.

Data zakończenia: 2016-11-24 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zakup pilarki akumulatorowej HILTI

Data zakończenia: 2016-11-24 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-11-18 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Getta w Bielawie

Data zakończenia: 2016-11-18 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa przepustnic międzykołnierzowych wraz z napędami dla potrzeb WIK Sp. z o.o. Dzierżoniów

Data zakończenia: 2016-11-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Nadbrzeżnej w Pieszycach

Data zakończenia: 2016-11-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu brygadowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-11-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wymiana stacji transformatorowych kontenerowych 20/0,4kV zasilających studnie głębinowe SO7 i SO6 w Borowicy oraz studnię SO8 w Kiełczynie

Data zakończenia: 2016-11-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-11-07 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dla usługi pn.: Działania informacyjne i promocyjne dla projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2017-01-25 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dla usługi pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2017-01-25 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej

Data zakończenia: 2016-11-04 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w 2017 r. polielektrolitu przeznaczonego do mechanicznego odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Bielawie.

Data zakończenia: 2016-11-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa urządzenia przystosowanego do odczytu wodomierzy radiowych firmy ITRON dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-11-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż drukarki atramentowej HP 1280

Data zakończenia: 2016-11-09 14:05:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie kalendarzy trójdzielnych oraz terminarzy na rok 2017 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-11-02 08:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-10-21 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa 4 szt. pomp głębinowych dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2016-10-28 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na robotę budowlaną pn.: Odtworzenie nawierzchni na bazie WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie po przeprowadzonych pracach w ramach realizacji zadania pn. " Remont, przebudowa i modernizacja bazy WiK w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-10-24 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa bramy wjazdowej i furtki wraz z instalacją elektryczną zasilającą i sterującą oraz z systemem kontroli wej.wyj. na obiekcie WiK Dzierżoniów, SUW Cicha.

Data zakończenia: 2016-10-19 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy posiłków profilaktycznych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-10-21 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa bonów towarowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2016 r. dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-10-28 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy opału dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-10-19 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy odzieży roboczej i ochronnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-10-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. Wymiana sieci wodociągowej w ul. Gumińskiej w Niemczy

Data zakończenia: 2016-10-14 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż wózka naładownego - kolebowego

Data zakończenia: 2016-10-18 08:10:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie próbnego pompowania studni głębinowej nr 1z usytuowanej na dz. nr 62/4 przy ul. Sienkiewicza w Niemczy.

Data zakończenia: 2016-10-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Roboty budowlane pn.: Budowa pompowni ścieków w ul. Wodnej w Bielawie, wchodzące w zakres projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2016-11-18 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Roboty budowlane pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa (wymiana istniejących sieci), wchodzące w zakres projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2016-12-01 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach, wchodzące w zakres projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2016-11-18 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Roboty budowlane pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie, wchodzące w zakres projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2016-11-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Usługa pn.: Działania informacyjne i promocyjne dla projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2016-10-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni na bazie WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie po przeprowadzonych pracach w ramach realizacji zadania pn. Remont, przebudowa i modernizacja bazy WiK w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-10-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS2: Usługa pn.: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach nadzoru budowlanego projektu pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2016-10-28 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja pokrycia dachowego budynku głównego Stacji Uzdatniania Wody

Data zakończenia: 2016-10-07 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-10-06 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa bramy wjazdowej i furtki wraz z instalacją elektryczną zasilającą i sterującą oraz z systemem kontroli wej./wyj. na obiekcie WiK Dzierżoniów - SUW Cicha

Data zakończenia: 2016-09-26 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa dysz ciśnieniowych do pojazdów asenizacyjnych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-09-21 08:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa wraz z montażem ścianki z profili aluminiowych w budynku socjalnym na oczyszczalni ścieków w Bielawie

Data zakończenia: 2016-09-21 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa i montaż rolet kasetowych w budynku socjalnym na oczyszczalni ścieków w Bielawie

Data zakończenia: 2016-09-21 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-09-16 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż wózka naładownego - kolebowego

Data zakończenia: 2016-09-27 13:54:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni na terenie Stacji Uzdatniania Wody Lubachów

Data zakończenia: 2016-09-15 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Piławy przy ul. Piastowskiej - ul. Chrobrego w Piławie Górnej

Data zakończenia: 2016-09-27 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja pokrycia dachowego budynku głównego Stacji Uzdatniania Wody

Data zakończenia: 2016-09-20 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-09-05 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-09-03 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Data zakończenia: 2016-09-20 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa oraz montaż mebli kuchennych wraz z montażem sprzętu AGD do pomieszczenia kuchennego w budynku socjalno-biurowym na oczyszczalni ścieków w Bielawie, ul. Ceglana 3.

Data zakończenia: 2016-09-01 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy odzieży roboczej i ochronnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-08-31 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawa sprzętu pomiarowego w ramach rozbudowy systemu informacji przestrzennej GIS w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.”

Data zakończenia: 2016-08-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Piastowskiej – ul. Chrobrego w Piławie Górnej

Data zakończenia: 2016-09-01 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż zbiornika stalowego

Data zakończenia: 2016-08-17 07:53:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż zbiornika stalowego

Data zakończenia: 2016-08-24 07:55:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-08-04 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-08-03 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie wraz z przyłączami do granicy pasa drogowego - I etap.

Data zakończenia: 2016-08-09 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-07-28 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż zbiornika stalowego

Data zakończenia: 2016-08-08 13:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż zbiornika stalowego

Data zakończenia: 2016-08-08 13:26:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy odzieży roboczej i ochronnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-07-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Klonowej w Bielawie

Data zakończenia: 2016-07-13 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-07-07 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa węży ciśnieniowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2016-07-06 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni na terenie SUW przy ul. 1-go Maja w Bielawie

Data zakończenia: 2016-06-30 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy środków czystości dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-07-13 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie robót budowlanych polegających na wyrównaniu nawierzchni podwórek, naprawach nawierzchni z kostki betonowej, posadzeniu krzewu, podłączeniu i przepięciu rur spustowych do kanalizacji deszczowej, wykonaniu wylewki betonowej, naprawie uszkodzonych kanałów kanalizacji sanitarnej.

Data zakończenia: 2016-06-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie analiz fizykochemicznych ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych – kod 190805 oraz analiz w ściekach oczyszczonych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2016 – 2018

Data zakończenia: 2016-06-28 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-06-16 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-06-15 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni, po przeprowadzonych pracach ziemnych w ramach zadania pn. "Remont, przebudowa i zagospodarowanie bazy WIK", na działce ewidencyjnej o numerze 33/12; Obręb Zatorze w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2016-06-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-06-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-06-14 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-06-14 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie modernizacji naczepy ACM-18 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-05-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż kolumny grzewczej gazowej ciepłej wody ARISTON

Data zakończenia: 2016-05-09 13:45:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż kotła gazowego Vaillant - VK 84/3-2 moc 84 kW

Data zakończenia: 2016-05-09 13:28:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-05-09 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu do rozbudowy systemu monitoringu dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-05-04 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa zgrzewarki doczołowej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2016-04-29 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-04-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup minikoparki wraz z przyczepą dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-04-28 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż prawa własności działek niezabudowanych nr 738/1 i 738/3 Obręb Uciechów

Data zakończenia: 2016-05-10 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-04-20 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa płyty wibracyjnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-04-22 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa elektrod do urządzeń pomiarowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2016-04-22 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przebudowa sieci wodociągowych w obrębie likwidowanego przejścia podziemnego wraz z przejściem rurociągów pod torami kolejowymi przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2016-05-05 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup minikoparki wraz z przyczepą dla potrzeb WiK sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-04-20 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-04-13 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa minikoparki wraz z przyczepą dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-03-31 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie analiz fizykochemicznych ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych – kod 190805 oraz analiz w ściekach oczyszczonych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2016 – 2017.

Data zakończenia: 2016-03-30 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy materiałów biurowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-03-24 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn.

Data zakończenia: 2016-03-25 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa bram wjazdowych wraz z instalacją elektryczną zasilającą i sterującą, na terenie bazy WiK Dzierżoniów, w ramach realizacji zadania

Data zakończenia: 2016-03-23 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa wraz z montażem regałów magazynowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2016-03-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-03-08 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-03-11 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-03-04 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-03-04 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-03-03 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-03-03 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie procesu recertyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy oraz nadzór nad funkcjonującymi systemami w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2016-03-08 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-03-04 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa przepustnicy międzykołnierzowej DN 300 z napędem elektrycznym dla potrzeb WiK Sp. z o.o. Dzierżoniów

Data zakończenia: 2016-02-25 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa w latach 2016-2017 materiałów eksploatacyjnych do środków transportu i urządzeń należących do WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2016-02-22 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż kotła gazowego Vaillant - VK 84/3-2 moc 84 kW

Data zakończenia: 2016-02-03 12:41:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż kolumny grzewczej gazowej ciepłej wody ARISTON

Data zakończenia: 2016-02-03 13:11:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-01-28 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa części zamiennych, ogumienia i akumulatorów do środków transportu WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie w latach 2016-2017.

Data zakończenia: 2016-02-03 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Wykonanie usługi serwisowej przeglądu konserwacji i napraw napędów elektrycznych AUMA na obiektach należących do WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

Data zakończenia: 2016-01-29 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż myjki ciśnieniowej Stihl RE360K

Data zakończenia: 2016-01-25 12:11:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż myjki ciśnieniowej Stihl RE360K

Data zakończenia: 2016-01-25 12:11:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie analiz wody i ścieków dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2016-2017.

Data zakończenia: 2016-01-22 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie usług geodezyjnych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2016-2017.

Data zakończenia: 2016-01-22 08:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2016-01-11 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa bram wjazdowych wraz z instalacją elektryczną zasilającą i sterującą, na terenie bazy WiK Dzierżoniów, w ramach realizacji zadania

Data zakończenia: 2016-01-20 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie analiz fizykochemicznych ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych – kod 190805 oraz analiz w ściekach oczyszczonych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2016-2017.

Data zakończenia: 2016-01-11 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa w roku 2016 odczynników dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2016-01-13 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż używanego sprzętu transportowego będącego w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2016-01-12 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w 2016 r. wodomierzy do odczytu radiowego i nakładek radiowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2016-01-05 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy wodomierzy w 2016 r. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2016-01-05 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie badań zagęszczenia nasypów i wykopów budowlanych wykonywanych przy usuwaniu awarii lub w trakcie prowadzenia inwestycji dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2016-2017.

Data zakończenia: 2015-12-30 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie napraw cząstkowych nawierzchni dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2015-12-22 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa bram wjazdowych wraz z instalacją elektryczną zasilającą i sterującą, na terenie bazy WiK Dzierżoniów, w ramach realizacji zadania

Data zakończenia: 2015-12-22 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2015-12-14 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa mieszanki do stabilizacji gruntu dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2016-2017.

Data zakończenia: 2015-12-15 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-12-03 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-12-08 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa przepustnicy międzykołnierzowej DN 150 z zaworem regulacyjnym dla potrzeb WiK Sp. z o.o. Dzierżoniów.

Data zakończenia: 2015-12-07 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa pompy zatapialnej dla potrzeb przepompowni wody przy ul. Korczaka w Bielawie.

Data zakończenia: 2015-12-04 08:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-11-27 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-11-26 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

"Przeprowadzenie aktualizacji oceny ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie"

Data zakończenia: 2015-11-30 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-11-24 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż używanego sprzętu transportowego będącego w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2015-12-01 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-11-09 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Budowa parkingu dla pracowników na terenie bazy WiK przy zjeździe z ulicy Podwalnej w Dzierżoniowie w ramach realizacji zadania pn.: ”Remont, przebudowa i zagospodarowanie bazy WiK” na terenie działki o nr ew. 33/43, Obręb Zatorze”

Data zakończenia: 2015-11-13 08:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, odbiór (załadunek i transport) i odzysk odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2016-2017.

Data zakończenia: 2015-11-12 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport) i odzysk odpadów będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2016-2017.

Data zakończenia: 2015-11-12 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie analiz biogazu wytwarzanego w procesie fermentacji metanowej na oczyszczalniach ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie w latach 2015-2016.

Data zakończenia: 2015-11-13 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy siarczanu żelazowego dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie w latach 2016 – 2017.

Data zakończenia: 2015-11-13 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy polielektrolitu przeznaczonego do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie w latach 2016 – 2017.

Data zakończenia: 2015-11-24 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie zastępczej studni głębinowej nr 2z dla studni nr 2 położonej w Tuszynie na terenie dz. nr 900/13, obręb Jaźwina, woj. dolnośląskie.

Data zakończenia: 2015-11-13 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa bonów towarowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2015 r. dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2015-11-06 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie w roku 2015 pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2015-11-06 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa piły hydraulicznej obwodowej do cięcia rur dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżóniowie

Data zakończenia: 2015-10-29 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-10-27 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w ul. Nadbrzeżnej w Pieszycach.

Data zakończenia: 2015-10-30 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż spawarki z napędem spalinowym

Data zakończenia: 2015-11-05 14:40:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-10-27 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-10-23 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie kalendarzy trójdzielnych oraz terminarzy na rok 2016 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2015-10-28 08:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2015-10-28 08:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż pompy membranowej szlamowej marki WACKER model PDI3A

Data zakończenia: 2015-10-27 08:47:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż pompy membranowej szlamowej marki WACKER model PDI3A

Data zakończenia: 2015-10-27 08:48:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-10-22 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-10-19 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Malowanie pomieszczeń laboratoryjnych WiK Sp. z o.o. przy ul. Relaksowej 5 w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2015-10-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. "Remont dachu budynku filtrów i dyżurki na SUW Góry Sowie"

Data zakończenia: 2015-10-19 08:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa gaśnic proszkowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2015-10-15 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-10-10 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-10-10 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-10-10 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-10-08 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport), odzysk lub unieszkodliwianie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – kod 200301 pochodzących z obiektów WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2016 - 2017.

Data zakończenia: 2015-10-14 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa pomp hydraulicznych do wody brudnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżóniowie

Data zakończenia: 2015-10-09 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż pompy membranowej szlamowej marki WACKER model PDI3A

Data zakończenia: 2015-10-07 11:03:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż pompy membranowej szlamowej marki WACKER model PDI3A

Data zakończenia: 2015-10-07 11:03:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu techniki przeciwwybuchowej i Dyrektywy ATEX dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2015-10-09 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2015-10-09 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na dostawę pn.: „Budowa instalacji do płukania, prasowania, transportu i rozdrabniania skratek zintegrowanej z mechaniczną kratą schodkową na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2015-09-30 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie procedury w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody ze studni głębinowej usytuowanej przy ul. Sikorskiego w Bielawie, dz. nr 1409 obręb Osiedle.

Data zakończenia: 2015-10-02 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie w latach 2015-2017 przeglądów i konserwacji kotłów gazowych firmy VIESSMANN zainstalowanych w obiektach WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2015-09-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na dostawę pn.: „Modernizacja komory denitryfikacyjnej w zakresie zastosowania nowoczesnego systemu mieszania ścieków i osadu czynnego, za pomocą 4 wolnoobrotowych mieszadeł zanurzeniowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie”, przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2015-09-21 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa pomp hydraulicznych do wody brudnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2015-09-17 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa zgrzewarki doczołowej dla potzreb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2015-09-08 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Remonta dachu budynku filtrów i dyżurki SUW Góry Sowie

Data zakończenia: 2015-09-15 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie ogrodzenia terenu SUW Kamionki

Data zakończenia: 2015-09-11 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-09-02 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Data zakończenia: 2015-09-21 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: „Budowa instalacji do płukania, prasowania, transportu i rozdrabniania skratek zintegrowanej z mechaniczną kratą schodkową na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2015-09-04 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-08-27 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż pompy spalinowej Honda WT30X

Data zakończenia: 2015-08-28 13:45:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Koszenie trawy przy obiektach WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

Data zakończenia: 2015-08-27 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:„Modernizacja komory denitryfikacyjnej w zakresie zastosowania nowoczesnego systemu mieszania ścieków i osadu czynnego, za pomocą 4 wolnoobrotowych mieszadeł zanurzeniowych na oczyszczalni ścieków w Bielawie” przewidziane do realizacji w ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2015-08-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie ogrodzenia SUW Kamionki

Data zakończenia: 2015-08-26 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-08-17 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Rokowania na sprzedaż prawa własności budynków na terenie bylej bazy WiK Sp. z o.o. zlokalizowanych w Bielawie przy ul. Waryńskiego 14 wraz z prawem wieczytego użytkowania działki gruntu 715/5 Obręb Fabryczna stanowiącej własność Gminy Bielawa.

Data zakończenia: 2015-09-07 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Wykonanie ogrodzenia terenu SUW Kamionki”

Data zakończenia: 2015-08-03 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu brygadowego z HDS dla potrzeb WiK sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

Data zakończenia: 2015-07-31 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-07-24 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie zastępczej studni głębinowej nr 2z dla studni nr 2 położonej w Tuszynie na terenie dz. nr 900/13, obręb Jaźwina, woj. dolnośląskie.

Data zakończenia: 2015-07-31 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-07-16 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-07-14 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

"Zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie"

Data zakończenia: 2015-07-21 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-06-22 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawa zmiękczacza wody HLP Plus V 20 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

Data zakończenia: 2015-06-23 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż szlifierki do wałków SWP-25

Data zakończenia: 2015-06-22 15:24:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawa samochodu brygadowego z HDS dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

Data zakończenia: 2015-06-26 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawa filtrów ciśnieniowych dla Stacji Uzdatniania Wody w Jodłowniku”

Data zakończenia: 2015-06-22 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn.: „Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów – Pieszyce – Dzierżoniów – Bielawa. Etap Va” wchodzące w zakres projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II”, przewidywany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2015-06-10 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie zastepczej studni głębinowej nr 1z na terenie dz. nr 62/4 położonej przy ul. H. Sienkiewicza w Niemczy obręb Wojsławice, dla studni nr 1 usytuowanej na dz. nr 62/1.

Data zakończenia: 2015-06-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Odbiór i zagospodarowanie (odzysk) zawartości piaskowników – kod 190802 oraz skratek – kod 190801 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Bielawie, Dzierżoniowie i Piławie Górnej”

Data zakończenia: 2015-06-03 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-05-27 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawa aluminiowych szalunków do wykopów dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

Data zakończenia: 2015-05-26 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawa stalowych szalunków do wykopów dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

Data zakończenia: 2015-05-26 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa i montaż klimatyzatora dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżóniowie

Data zakończenia: 2015-05-18 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa szalunków do wykopów dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2015-05-15 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Roboty budowlane pn.: „Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów – Pieszyce – Dzierżoniów – Bielawa. Etap Va” wchodzące w zakres projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II”, przewidywany do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2015-05-22 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawa dysz ciśnieniowych do pojazdów wuko dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

Data zakończenia: 2015-05-13 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

INFORMACAJA O WYBORZE NAJKORZYTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. „Przebudowa istniejącego budynku administracyjno-socjalno-warsztatowego na budynek socjalno-warsztatowy, rozbiórka istniejącego budynku kotłowni, budowa budynku socjalno-biurowego i łącznika pomiędzy tymi budynkami wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie, dz. nr 49 obręb Północ” – nr sprawy: TT-15.1-16/15.

Data zakończenia: 2015-05-11 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

"Serwis układów pomiarowych przepływu ścieków na Oczyszczalni Ścieków w Bielawie, Dzierżoniowie i Piławie Górnej"

Data zakończenia: 2015-05-06 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawa materiałów instalacyjno-elektrycznych dla potrzeb działu TA w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

Data zakończenia: 2015-05-14 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

"Dostawa "serwera GIS" dla potrzeb Wik Sp. z o.o. w Dzierżoniowie"

Data zakończenia: 2015-05-07 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawa dysz ciśnieniowych do pojazdów wuko dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

Data zakończenia: 2015-05-04 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o.

Data zakończenia: 2015-05-05 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Wizualizacja przepompowni ścieków” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2015-04-18 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa węży ciśnieniowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2015-04-17 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Restrukturyzacja południowo wschodniej części miasta Dzierżoniowa” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2015-04-20 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy wodomierzy w roku 2015 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2015-04-20 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Modernizacja kolektora zrzutowego ścieków z oczyszczalni ścieków Jugowice poniżej zbiornika wody pitnej w Lubachowie” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2015-04-07 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa odczynników do analizatora żelaza BRAUN+LUEBBE dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2015-04-07 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Przebudowa istniejącego budynku administracyjno-socjalno-warsztatowego na budynek socjalno-warsztatowy, rozbiórka istniejącego budynku kotłowni, budowa budynku socjalno-biurowego i łącznika pomiędzy tymi budynkami wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie, dz. nr 49 obręb Północ”.

Data zakończenia: 2015-04-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Wykonywanie okresowych, kompleksowych przeglądów serwisowych aparatów oddechowych Fenzy Aeris dla WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.”

Data zakończenia: 2015-04-07 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

"Wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń firmy Hach Lange dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie"

Data zakończenia: 2015-03-30 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

"Wykonanie przeglądów i konserwacji urządzeń firmy Hach Lange na Oczyszczalni Ścieków w Bielawie i Dzierżoniowie"

Data zakończenia: 2015-03-30 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-03-23 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa odczynników do analizatora żelaza BRAUN+LUEBBE dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2015-03-26 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu do zarządzania infrastrukturą sieciową w WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie ”

Data zakończenia: 2015-03-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-03-19 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn.: „Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2015-03-17 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn. „Wizualizacja przepompowni ścieków” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2015-03-30 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż stacjonarnego agregatu prądotwórczego 44 kW

Data zakończenia: 2015-03-20 11:03:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

"Dostawa przepustnic międzykołnierzowych DN 300 z napędem elektrycznym dla potrzeb WiK. Sp. z o.o. Dzierżoniów"

Data zakończenia: 2015-03-12 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-03-06 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn. „Modernizacja kolektora zrzutowego ścieków z oczyszczalni ścieków Jugowice poniżej zbiornika wody pitnej w Lubachowie” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2015-03-18 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na usługę pn.: Opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2015-03-02 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

"Dostawa w roku 2015 wodomierzy do odczytu radiowego i nakładek radiowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie"

Data zakończenia: 2015-03-06 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

"Przeprowadzenie audytu ochrony danych osobowych w WiK Sp. z o.o."

Data zakończenia: 2015-02-20 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

" Dostawy w roku 2015 odczynników i testów chemicznych i mikrobiologicznych firmy Hach Lange dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o."

Data zakończenia: 2015-02-25 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w 2015 r. wodomierzy dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2015-02-24 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa przepustnic międzykołnierzowych DN 300 z napędem elektrycznym

Data zakończenia: 2015-02-17 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w roku 2015 odczynników i testów chemicznych i mikrobiologicznych

Data zakończenia: 2015-02-13 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na usługę pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2015-02-11 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w roku 2015 odczynników i testów chemicznych i mikrobiologicznych firmy MERCK

Data zakończenia: 2015-02-13 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2015-2016 wodorotlenku sodu płynnego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2015-02-11 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn. „Restrukturyzacja południowo- wschodniej części miasta Dzierżoniowa” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2015-03-27 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn.: „Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2015-02-20 02:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2015-02-02 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż prawa własności budynków na terenie byłej bazy WiK Sp. z o.o. zlokalizowanych w Bielawie przy ul. Waryńskiego 14 wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 715/5 Obręb Fabryczna stanowiącej własność Gminy Bielawa

Data zakończenia: 2015-03-12 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2015-2016 roztworu chloro wodorotlenku glinu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla pitrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2015-02-06 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2015-2016 kwasu solnego oraz chlorynu sodu przeznaczonych do uzdatniania wody pitnej dla potrtzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2015-02-05 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. Wykonanie robót przygotowawczych dla żelbetowych zbiorników na wodę znajdujących się w budynku filtrów SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim przed wykonaniem wewnętrznej powłoki ochronnej

Data zakończenia: 2015-01-30 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na dostawę pn. „Zakup sprzętu transportowego do załadunku i transportu odpadów na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i w Bielawie” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2015-02-02 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawy żwiru filtracyjnego dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”.

Data zakończenia: 2015-01-28 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2015-2016 siarczanu glinu płynnego przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2015-01-28 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2015-2016 podchlorynu sodu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2015-01-28 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa opału dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2015-01-16 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2015-01-26 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu brygadowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2015-01-15 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa urządzeń przystosowanych do odczytu wodomierzy radiowych firmy ITRON dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2015-01-12 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na usługę pn. „Przegląd agregatu prądotwórczego zamontowanego w SUW w Niemczy”.

Data zakończenia: 2015-01-09 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie zastępczej studni głębinowej nr 1z dla studni nr 1 położonej na terenie działki nr 62/4 przy ul. H. Sienkiewicza w Niemczy, obręb Wojsławice

Data zakończenia: 2015-01-09 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie robót przygotowawczych dla żelbetowych zbiorników na wodę znajdujących się w budynku filtrów SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim przed wykonaniem wewnętrznej powłoki ochronnej

Data zakończenia: 2015-01-09 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawa namiotów ekspresowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”.

Data zakończenia: 2014-12-23 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2015-2016 materiałów eksploatacyjnych do drukarek będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-12-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie studium wykonalności wraz z załącznikami dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-12-30 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2015-01-08 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Usługa pn. „Przegląd agregatu prądotwórczego zamontowanego w SUW w Niemczy”.

Data zakończenia: 2014-12-17 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Dostawa pn. „Zakup sprzętu transportowego do załadunku i transportu odpadów na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i w Bielawie” wchodząca w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-12-29 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-12-12 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przeglądu i kalibracji systemów detekcji gazów wybuchowych GAZEX dla WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-12-11 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu brygadowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-12-19 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na dostawę pn. „Modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i w Bielawie w zakresie modernizacji stacji odwadniania osadów” wchodząca w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-12-13 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-12-12 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-12-03 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-12-03 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie testu zgodności odpadu 200306 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-12-05 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie w 2014 r. okresowych kontroli obiektów budowlanych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-12-05 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-11-26 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie w 2014 r. okresowych kontroli obiektów budowlanych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-11-24 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-11-20 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż przyczepy 3,5T

Data zakończenia: 2014-11-21 08:47:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przeglądu i kalibracji mierników substancji gazowych oraz systemów detekcji gazów wybuchowych dla WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2014-11-21 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa bonów towarowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2014 r. dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2014-11-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Budowa kanału kanalizacji technologicznej DN 315 PCV z wylotem do cieku Ślęza” w związku z realizacją zadania „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-11-10 23:59:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa pompowni ścieków na ul. Wodnej w Bielawie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-11-08 23:59:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż nieruchomości

Data zakończenia: 2015-01-26 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż prawa własności budynku warsztatowo-garażowego wraz z budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w Dzierżoniowie przy ul. Zielonej wraz z prawem wieczystego użytkowania działek gruntu 33/42 , 33/26 Obręb Zatorze stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2015-01-19 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wycinka dwóch drzew rosnących na terenie stacji uzdatniania wody "Cicha" przy ul. Relaksowej 5 w Dzierżoniowie, dz. nr 392/4 obręb Nowe Miasto.

Data zakończenia: 2014-11-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż przyczepy 3,5T

Data zakończenia: 2014-11-07 14:55:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Słowackiego w Niemczy

Data zakończenia: 2014-10-31 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-10-27 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-10-27 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bielawie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-10-27 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Dostawa pn. „Modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i w Bielawie w zakresie modernizacji stacji odwadniania osadów” wchodząca w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-11-28 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Strefowanie sieci – centralny monitoring i sterowanie pracą systemu wodociągowego w poszczególnych strefach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności - POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE UNIEWAŻNIONE.

Data zakończenia: 2014-11-17 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie wydruku papieru firmowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-10-23 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa (wymiana istniejących sieci)” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-10-21 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa przyczepy kłonicowej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-10-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa jednego kompletu taśm filtracyjnych do prasy BELLMER typ WPN-K1 dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-10-23 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na roboty budowlane pn. Wykonanie izolacji uszczelniającej 12 zbiorników w Budynku Filtrów SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim

Data zakończenia: 2014-10-17 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa suszarni osadów pościekowych powstających na obszarze obsługiwanym przez WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-11-24 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż przyczepy 3,5T

Data zakończenia: 2014-10-24 13:20:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie w roku 2014 auditu wewnętrznego w laboratorium zakładowym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2014-10-27 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przeglądu, kalibracji i sprawdzenia systemów detekcji gazów wybuchowych firmy GAS-ELECTRONIC typu S5/Ex wraz z kontrolą kalibracji czujników metanu i siarkowodoru na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-10-17 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie kalendarzy trójdzielnych oraz terminarzy dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-10-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa ubijaka wibracyjnego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-10-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Nadbrzeżnej w Pieszycach

Data zakończenia: 2014-10-13 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa pompowni ścieków na ul. Wodnej w Bielawie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2014-10-20 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:Roboty budowlane pn. „Budowa kanału kanalizacji technologicznej DN 315 PCV z wylotem do cieku Ślęza” w związku z realizacją zadania „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2014-10-22 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie izolacji uszczelniającej 12 zbiorników w Budynku Filtrów SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim

Data zakończenia: 2014-10-07 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-10-08 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa elektrycznej zamrażarki do rur dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-10-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-09-29 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Dostawa pn. „Zakup sprzętu transportowego do załadunku i transportu odpadów na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i w Bielawie” wchodząca w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-11-14 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa urządzenia wysokociśnieniowego Karcher HDS 5/15U dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-09-25 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż agregatu sprężarkowego WAN-AW

Data zakończenia: 2014-10-02 12:52:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż agregatu sprężarkowego WAN

Data zakończenia: 2014-10-02 12:56:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-09-19 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa miernika substancji gazowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-09-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zagospodarowanie – odzysk ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych – kod 190805 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Bielawie, Dzierżoniowie i Piławie Górnej

Data zakończenia: 2014-10-27 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na dostawę pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzącą w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-09-15 23:59:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-09-12 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-09-12 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bielawie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-09-12 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa (wymiana istniejących sieci)” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-09-12 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Przebudowa sieci wodociągowych w obrębie likwidowanego przejścia podziemnego wraz z przejściem rurociągów pod torami kolejowymi przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie".

Data zakończenia: 2014-09-05 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa miernika substancji gazowych NANOSENS dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-09-05 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn.

Data zakończenia: 2014-09-01 00:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

PRZEPROWADZENIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Data zakończenia: 2014-09-22 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie monitoringu i sterowania dla obiektów WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2014-08-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż agregatu prądotwórczego 3

Data zakończenia: 2014-08-28 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż agregatu prądotwórczego 2

Data zakończenia: 2014-08-28 12:15:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż agregatu prądotwórczego 1

Data zakończenia: 2014-08-28 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-08-08 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania pn. Modernizacja pokryć dachowych obiektów położonych na terenie Stacji Uzdatniania Wody

Data zakończenia: 2014-08-04 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa pompowni ścieków na ul. Wodnej w Bielawie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności - postępowanie przetargowe unieważnione

Data zakończenia: 2014-10-05 00:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż prawa własności budynków na terenie byłej bazy WiK Sp. z o.o. zlokalizowanych w Bielawie przy ul. Waryńskiego 14 wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 715/5 Obręb Fabryczna stanowiącej własność Gminy Bielawa, KW SW1D/00019765/8

Data zakończenia: 2014-09-15 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miast Dzierżoniów i Bielawa (wymiana istniejących sieci)” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności - postępowanie przetargowe unieważnione.

Data zakończenia: 2014-09-12 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Pieszycach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności - postępowanie przetargowe unieważnione.

Data zakończenia: 2014-09-12 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności - postępowanie przetargowe unieważnione.

Data zakończenia: 2014-09-12 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Bielawie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności - postępowanie przetargowe unieważnione.

Data zakończenia: 2014-09-12 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie monitoringu i sterowania dla obiektów WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-08-06 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie kalibracji analizatorów chloru firmy Hach Lange zamontowanych na obiektach WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-07-31 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanych zadaniach inwestycyjnych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-07-25 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie projektu prac geologicznych na wykonanie zastępczej studni głębinowej dla studni nr 2 w Tuszynie, gm. Dzierżoniów, woj. dolnośląskie".

Data zakończenia: 2014-07-31 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż dmuchawy rotacyjnej

Data zakończenia: 2014-07-24 13:01:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja pokryć dachowych obiektów położonych na terenie Stacji Uzdatniania Wody

Data zakończenia: 2014-07-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-07-14 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania p.n. „Modernizacja pokrycia dachowego budynku na terenie SUW Kamionki przy ul. Górskiej 13”

Data zakończenia: 2014-07-14 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn. "Modernizacja konstrukcji żelbetowej trzech osadników wtórnych na oczyszczalni ścieków w Bielawie” wchodząca w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2014-07-30 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa klocków betonowych dla potrzeb WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-07-08 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-07-04 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie monitoringu i sterowania dla obiektów WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-07-15 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja pokrycia dachowego budynku na terenie SUW Kamionki przy ul. Górskiej 13

Data zakończenia: 2014-07-04 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie przeglądów, konserwacji i napraw dźwigu osobowego, hydraulicznego typ GL TML/A rok budowy 2007, na terenie oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-06-27 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-07-04 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-06-27 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-06-27 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Dostawa pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-07-28 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż barakowozu oraz kręgów betonowych

Data zakończenia: 2014-06-24 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

sprzedaż prawa własności budynku warsztatowo-garażowego wraz z budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w Dzierżoniowie przy ul. Zielonej wraz z prawem wieczystego użytkowania działek gruntu 33/42 , 33/26 Obręb Zatorze stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2014-09-01 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa odzieży roboczej dla potrzeb WIK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-06-17 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa kosiarki rotacyjnej dla potrzeb Działu Oczyszczalni Ścieków WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2014-06-23 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie tynków renowacyjnych w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze budynku biurowego przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-06-11 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Data zakończenia: 2014-07-30 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie 2 szt. przecisków pod drogami dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-06-09 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. Wykonanie, na terenie budowy, remontu pokrycia dachowego budynku klarowników Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

Data zakończenia: 2014-06-09 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawy odzieży roboczej i ochronnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

Data zakończenia: 2014-06-09 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zainstalowanie pompy głębinowej w istniejącym otworze studziennym przy ul. Zamkowej w Pieszycach, woj. dolnośląskie.

Data zakończenia: 2014-06-06 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Modernizacja masztu antenowego wraz z odciągami umiejscowionego na wieży ciśnień przy ul. Pocztowej w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-06-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-05-28 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Wybór firmy leasingowej na zakup minikoparki wraz z przyczepą do transportu dla potrzeb WiK sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-05-27 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-05-19 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie operatu wodnoprawnego na likwidację studni głębinowej przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2014-05-27 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa wraz z montażem drzwi aluminiowych do obiektów WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2014-05-20 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa kosiarki rotacyjnej dla potrzeb Działu Oczyszczalni Ścieków WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2014-05-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie badań profilaktycznych pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-05-16 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie w roku 2014 pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-05-14 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-04-30 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Postepowanie przetargowe na zadanie pn.: „Dostawa minikoparki wraz z przyczepą dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

Data zakończenia: 2014-05-05 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie, na terenie budowy, remontu pokrycia dachowego budynku klarowników Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

Data zakończenia: 2014-05-12 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie kompleksowej usługi wymiany masy odsiarczającej w odsiarczalnikach OS -1 i OS-2 w instalacji biogazu na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 144

Data zakończenia: 2014-05-08 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-04-28 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-04-16 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie projektu prac geologicznych na wykonanie zastępczej studni głębinowej dla studni przy ul. Sienkiewicza w Niemczy, woj. dolnośląskie.

Data zakończenia: 2014-04-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-04-16 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-04-10 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu brygadowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-04-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-04-08 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa wraz z montażem ścianki aluminiowej w pomieszczeniu laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Relaksowej 5

Data zakończenia: 2014-04-04 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-04-02 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy polielektrolitu przeznaczonego do mechanicznego odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Bielawie w latach 2014-2016.

Data zakończenia: 2014-04-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA ZADANIE PN:

Data zakończenia: 2014-03-28 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A

Data zakończenia: 2014-03-21 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż budynków wraz z prawem wieczystego użytkowania dz. nr 33/30; 33/39 Obręb Zatorze w Dzierżoniowie stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2014-05-12 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-03-12 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-03-17 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Dostawa pn. „Zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia kanałów i obiektów technologicznych” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - postępowanie przetargowe unieważnione.

Data zakończenia: 2014-04-27 00:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

"Dostawa stołów warsztatowych z nadbudową dla potrzeb Działu Oczyszczalni Ścieków WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie".

Data zakończenia: 2014-03-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2014-03-18 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Budowa przepompowni wody w Pieszycach przy ul. Bielawskiej” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2014-03-18 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawa samochodu brygadowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-03-07 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa pomp pionowych do stacji uzdatniania wody dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-03-06 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego na potrzeby WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-03-05 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. "Modernizacja przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. 22 Lipca w Bielawie".

Data zakończenia: 2014-03-05 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa minikoparki wraz z przyczepą dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-03-03 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-02-07 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-02-07 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu brygadowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2014-02-11 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w roku 2014 siarczanu glinu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2014-02-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-01-30 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w roku 2014 podchlorynu sodu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2014-02-12 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w roku 2014 odczynników do spektrofotometrów firmy MERCK dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-01-29 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa wraz z montażem mebli biurowych dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Relaksowej 5

Data zakończenia: 2014-01-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie kompleksowej usługi wymiany masy odsiarczającej w odsiarczalnikach OS -1 i OS-2 w instalacji biogazu na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 144

Data zakończenia: 2014-01-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w roku 2014 wodomierzy wraz z nakładkami do odczytu radiowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2014-01-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu brygadowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-01-20 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2014-01-15 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie koncepcji alternatywnego zaopatrzenia w wodę miasta Niemcza w woj. dolnośląskim

Data zakończenia: 2014-01-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w roku 2014 materiałów eksploatacyjnych do drukarek będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2014-01-20 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy części zamiennych, ogumienia i akumulatorów do środków transportu należących do Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2014-2015.

Data zakończenia: 2014-01-15 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa jednego kompletu sit filtracyjnych do prasy BELLMER typ WPN-K1 dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Bielawie i Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2014-01-08 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-12-30 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2014-2015.

Data zakończenia: 2013-12-30 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2014-2015 materiałów eksploatacyjnych do środków transportu i urządzeń należących do WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2013-12-20 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż prawa własności budynków na terenie byłej bazy WiK Sp. z o.o. zlokalizowanych w Bielawie przy ul. Waryńskiego 14 wraz z prawem wieczystego użytkowania dz. gr. 715/5 Obręb Fabryczna stanowiącej własność Gminy Bielawa oraz Sprzedaż prawa własności budynku8 warsztatowo-garażowego wraz z budynkiem garażowym w zabudowie szeregowej zlokalizowanych w Dzierżoniowie przy ul. Zielonej wraz z prawem wieczystego użytkowania dz. gr.33/42 oraz 33/26 Obręb Zatorze stanowiących własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2014-03-06 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż prawa własności budynku magazynowo-biurowego zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego wraz z prawem użytkowania dz. nr 33/30 Obręb Zatorze oraz prawa własności budynku biurowego zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego wraz z prawem wieczystego użytkowania dz. nr 33/39 Obręb Zatorze

Data zakończenia: 2014-01-24 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przezwajanie silników elektrycznych pomp wirowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2014-2015.

Data zakończenia: 2013-12-19 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-12-12 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2013-12-18 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie napraw cząstkowych nawierzchni dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2013-12-16 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie analiz fizykochemicznych ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych – kod 190805 oraz analiz w ściekach oczyszczonych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2014-2015

Data zakończenia: 2013-12-12 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-12-13 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn. „Budowa przepompowni wody w Pieszycach przy ul. Bielawskiej” wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2014-01-28 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-12-06 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie badań zagęszczenia nasypów i wykopów budowlanych wykonywanych przy usuwaniu awarii lub w trakcie prowadzenia inwestycji dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2014-2015.

Data zakończenia: 2013-12-10 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport), odzysk lub unieszkodliwianie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – kod 200301 pochodzących z obiektów WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2014 - 2015

Data zakończenia: 2013-12-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2014-2015.

Data zakończenia: 2013-12-09 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy mieszanki do stabilizacji gruntu dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2013-12-09 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie analiz wody i ścieków dla potrzeb Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.w Dzierżoniowie w latach 2014-2015.

Data zakończenia: 2013-12-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów – Pieszyce – Dzierżoniów - Bielawa”

Data zakończenia: 2013-11-29 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-11-13 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Strefowej w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2013-11-14 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim – II etap” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2014-01-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2014-2015.

Data zakończenia: 2013-11-19 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Słowackiego w Niemczy”

Data zakończenia: 2013-11-05 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup dwoch samochodów brygadowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniwie

Data zakończenia: 2013-11-05 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego w laboratorium zakładowym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2013-11-06 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2013-10-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2013-11-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport) i odzysk odpadów będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2014-2015

Data zakończenia: 2013-11-14 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-10-30 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy polielektrolitu przeznaczonego do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie w latach 2014-2015.

Data zakończenia: 2013-12-02 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa pomp ściekowych dla potrzeb WiK z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2013-10-29 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa pomp ściekowych dla potrzeb WiK z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 0001-10-29 00:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA przetargowego na roboty budowlane pn. Wykonanie, na terenie budowy, remontu pokrycia dachowego budynku klarowników Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

Data zakończenia: 2013-10-28 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie kalendarzy trójdzielnych oraz terminarzy dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2013-10-24 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu brygadowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2013-10-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie auditu wewnętrznego w laboratorium zakładowym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2013-10-22 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu brygadowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2013-10-18 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy siarczanu żelazowego dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie w latach 2014-2015.

Data zakończenia: 2013-10-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie, na terenie budowy, remontu pokrycia dachowego budynku klarowników Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

Data zakończenia: 2013-10-15 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA przetargowego na roboty budowlane pn. Wykonanie, na terenie budowy, remontu pokrycia dachowego budynku klarowników Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

Data zakończenia: 2013-10-15 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-10-08 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków na os. Małym w Piławie Górnej

Data zakończenia: 2013-10-08 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa bonów towarowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2013 r. dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2013-10-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2013-10-08 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu brygadowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2013-10-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-10-03 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie, na terenie budowy, remontu pokrycia dachowego budynku klarowników Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

Data zakończenia: 2013-10-04 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-09-24 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Remont pokryć dachowych obiektów na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 144

Data zakończenia: 2013-09-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-09-20 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż spalinowego agregatu prądotwórczego - stacjonarnego

Data zakończenia: 2013-09-13 13:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane branży architektoniczno-konstrukcyjnej związane z wyposażeniem SUW w agregat prądotwórczy dla zadania: „Przebudowa SUW w Kamionkach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2013-09-27 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane branży architektoniczno-konstrukcyjnej związane z wyposażeniem SUW w agregat prądotwórczy dla zadania: „Przebudowa SUW Cicha w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2013-09-27 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-09-09 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanych zadaniach inwestycyjnych

Data zakończenia: 2013-09-06 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaz nieruchomości

Data zakończenia: 2013-10-11 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-08-27 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-08-27 06:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-08-27 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Wykonanie, na terenie budowy, remontu powłoki izolacyjnej w klarownikach Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

Data zakończenia: 2013-09-02 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu brygadowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2013-09-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż prawa własności budynków wraz z prawem użytkowania wieczystego działek

Data zakończenia: 2013-10-25 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Badanie sprawozdania finansowego WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25A za rok 2013

Data zakończenia: 2013-09-26 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane branży architektoniczno-konstrukcyjnej związane z wyposażeniem SUW w agregat prądotwórczy dla zadania: „Przebudowa SUW w Kamionkach” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2013-09-02 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane branży architektoniczno-konstrukcyjnej związane z wyposażeniem SUW w agregat prądotwórczy dla zadania: „Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2013-09-02 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przeglądu, kalibracji i sprawdzenia systemów detekcji gazów wybuchowych firmy GAS-ELECTRONIC typu S5/Ex wraz z kontrolą kalibracji czujników metanu i siarkowodoru na oczyszczalniach ścieków w Bielawie i Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2013-08-27 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie, na terenie budowy, remontu powłoki izolacyjnej w klarownikach Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

Data zakończenia: 2013-08-23 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż stopnia sprężającego DR 700 T

Data zakończenia: 2013-07-30 12:45:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż silnika elektrycznego 2 Sg 315 M-4 132 Kw, 380 V

Data zakończenia: 2013-07-30 12:20:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż silnika elektrycznego 2Sg 315 M-4 132 kW, 380V

Data zakończenia: 2013-07-30 12:10:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-07-19 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Udzielenie kredytu komercyjnego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2013-08-23 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-07-19 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wycinka drzew na terenie oczyszczalni ścieków w Bielawie przy ul. Ceglanej 3

Data zakończenia: 2013-07-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-07-10 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-07-12 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-07-17 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-07-17 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy odzieży roboczej i ochronnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2013-07-15 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-07-08 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa pomp głębinowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2013-07-04 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja - Zakup kserokopiarki monochromatycznej A3

Data zakończenia: 2013-06-26 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-06-20 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż stopnia sprężającego DR 700 T

Data zakończenia: 2013-06-19 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data zakończenia: 2013-07-19 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-06-14 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-06-06 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprawdzenie poprawności działania układów pomiarowych przepływu ścieków na oczyszczalniach ścieków w Bielawie, Dzierżoniowie, Pieszycach i Piławie Górnej wraz z prowadzeniem usług serwisowych

Data zakończenia: 2013-06-12 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) zawartości piaskowników – kod 190802 oraz skratek – kod 190801 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Bielawie, Dzierżoniowie, Pieszycach i Piławie Górnej

Data zakończenia: 2013-06-05 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przecisku pod drogą wojewódzką Nr 382 przy ul. Piastowskiej w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2013-05-23 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż prawa własności budynku magazynowo - biurowego zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/30 Obręb Zatorze stanowiącej własność Gminy Dzierżoniów

Data zakończenia: 2013-06-21 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż nieruchomości

Data zakończenia: 2013-07-15 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie – II etap”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, przewidywanego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2013-05-15 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa zaworów redukcyjnych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2013-05-06 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji mającej na celu uzyskanie pozwolenia radiowego na sieć do nadzorowania i sterowania radiowego przepompowni ścieków będących w eksploatacji WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2013-05-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-04-22 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu zamiennego dla rozdziału kanalizacji deszczowej od sanitarnej, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2013-05-19 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa wraz z montażem drzwi do pomieszczeń Stacji Uzdatniania Wody w Kamionkach przy ul. Górskiej 13

Data zakończenia: 2013-04-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa dmuchawy powietrza dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2013-04-22 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-04-12 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2001-04-05 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertrowe

Data zakończenia: 2013-03-25 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierzoniowie.

Data zakończenia: 2013-03-25 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Data zakończenia: 2013-08-03 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa ubijaka wibracyjnego i agregatu prądotwórczego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2013-03-20 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie sprawdzenia serwisowego dmuchaw firmy HVTURBO na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie przy ul. Brzegowej 144

Data zakończenia: 2013-03-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy środków czystości dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2013-03-15 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa wodomierzy wraz z nakładkami do odczytu radiowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2013-03-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie studni głębinowej przy studni "Nowy Uciechów 2" w Uciechowie gmina Dzierżoniów.

Data zakończenia: 2013-03-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż prawa własności budynków na terenie byłej bazy WiK Sp. z o.o. zlokalizowanych w Bielawie przy ul. Waryńskiego 14 wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 715/5 Obręb Fabryczna stanowiącej własność Gminy Bielawa

Data zakończenia: 2013-04-08 23:59:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie wyceny budynku biurowego położonego przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, dz. nr 33/39 Obręb Zatorze.

Data zakończenia: 2013-02-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy wodomierzy w 2013 r. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2013-02-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-02-13 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy środków czystości dla potrzeb WiK Sp.z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2013.

Data zakończenia: 2013-02-15 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie procesu recertyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem i higieną pracy oraz nadzór nad funkcjonującymi systemami w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2013-02-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-02-05 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-01-30 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2013-02-15 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na wykonanie aneksu do dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2013-02-01 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-01-18 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-01-17 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-01-17 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w roku 2013 materiałów eksploatacyjnych do drukarek będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2013-01-23 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-01-11 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa przewoźnego agregatu prądotwórczego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2013-01-17 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-01-09 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa wraz z montażem drzwi do pomieszczeń Stacji Uzdatniania Wody „Cicha” w Dzierżoniowie przy ul. Relaksowej 5

Data zakończenia: 2013-01-16 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2013-01-07 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie aneksu do dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2013-01-11 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-12-21 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie dokumentacji projektowej - projektu zamiennego dla rozdziału kanalizacji deszczowej od sanitarnej, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie, wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2012-12-21 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa myjki ciśnieniowej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-12-19 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy wodomierzy w roku 2013 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2013-01-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż sprzętu transportowego stanowiącego własność WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-12-19 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa zgrzewarki elektrooporowej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-12-17 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-12-06 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż prawa własności budynków na terenie byłej bazy WiK Sp. z o.o. zlokalizowanych w Bielawie przy ul. Waryńskiego 14 wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 715/5 Obręb Fabryczna stanowiącej własność Gminy Bielawa

Data zakończenia: 2013-02-01 23:59:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-11-30 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-11-29 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Roboty budowlane pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie – II etap”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, przewidywanego do dofinansowania ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2013-03-07 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja o wyniku przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości lokalowych

Data zakończenia: 2012-11-27 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa dmuchawy powietrza dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-11-26 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa przenośnej pompy ściekowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej.

Data zakończenia: 2012-11-16 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy materiałów biurowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-11-06 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa magnetometrów dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-11-05 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż dwóch nieruchomości lokalowych zlokalizowanych w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Kilińskiego 27 w Dzierżoniowie, wraz z udziałem we własności części wspólnych budynku oraz udziałem w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu nr 340 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

Data zakończenia: 2012-11-15 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie pomiarów wydajności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej w pomieszczeniach laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Relaksowej 5

Data zakończenia: 2012-10-29 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2012-11-30 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Wykonanie dokumentacji projektowej – projektu zamiennego dla zadania pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie”, wchodzącego w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2012-10-22 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana sieci wodociągowej w ul. Staszica w Piławie Górnej”

Data zakończenia: 2012-10-17 08:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-10-15 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa bonów towarowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2012 r. dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-10-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa i montaż mebli warsztatowych do budynku socjalno-magazynowego zlokalizowanego na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Zielonej 5 w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-10-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie, dostawa i montaż mebli do pomieszczeń biurowych w budynku socjalno-magazynowym na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Zielonej 5 w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-10-12 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa węży ciśnieniowych oraz dysz drążących dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-10-05 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-09-26 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertrowe

Data zakończenia: 2012-09-25 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-10-04 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa koksu opałowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w sezonie grzewczym 2012/2013

Data zakończenia: 2012-10-02 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa wraz z montażem regałów magazynowych oraz dostawa wózka ręcznego paletowego i wózków platformowych dla potrzeb magazynu WiK Sp. z o.o. zlokalizowanego w budynku socjalno-magazynowym na terenie bazy WiK Sp. z o.o.przy ul.Zielonej 5 w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-10-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie kalendarzy trójdzielnych oraz terminarzy dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-10-04 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie w latch 2012-2014 przeglądów i konserwacji kotłów gazowych firmy VIESSMANN zainstalowanych w obiektach WiK Sp. z o.o.w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-09-25 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wycinka 4 szt. drzew na terenie SUW Niemcza

Data zakończenia: 2012-09-17 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przeglądu, kontroli oraz kalibracji dwuprogowych systemów detekcji gazów SGG „GAZEX” na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, ul. Brzegowa 144

Data zakończenia: 2012-09-25 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż dwóch nieruchomości lokalowych

Data zakończenia: 2012-10-09 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż prawa własności budynków na terenie byłej bazy WiK Sp. z o.o. zlokalizowanych w Bielawie przy ul. Waryńskiego 14 wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 715/5 Obręb Fabryczna stanowiącej własność Gminy Bielawa

Data zakończenia: 2012-11-08 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Piastowskiej w Piławie Górnej

Data zakończenia: 2012-08-29 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie analizy biogazu wytwarzanego w procesie fermentacji metanowej na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-09-03 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25A za rok 2012

Data zakończenia: 2012-10-05 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Krańcowej w Bielawie

Data zakończenia: 2012-08-23 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przeglądu, kalibracji i sprawdzenia systemów detekcji gazów wybuchowych firmy GAS ELECTRONIC typu S5/Ex oraz kontrola kalibracji czujników metanu i siarkowodoru w oczyszczalniach ścieków w Bielawie i Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-08-23 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przecisków pod przeszkodami terenowymi dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-08-17 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie analiz fizykochemicznych odpadów dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2012.

Data zakończenia: 2012-08-17 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-08-08 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy żwiru filtracyjnego dla potrzeb Działu TU WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-08-10 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-07-27 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data zakończenia: 2012-08-07 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy żwiru filtracyjnego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-07-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż wyposażenia z likwidowanej bazy socjalnej

Data zakończenia: 2012-07-23 00:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodząca w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2012-07-24 07:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-07-11 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa wraz z montażem mebli kuchennych i socjalnych

Data zakończenia: 2012-07-11 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przejścia poprzecznego przez drogę wojewódzką nr 384 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-07-03 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy odzieży roboczej i ochronnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-07-05 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z terenu WSSE Dzierżoniów

Data zakończenia: 2012-06-29 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-06-21 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2012-06-30 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Krasickiego w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-06-15 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprawdzenie poprawności działania układów pomiarowych przepływu ścieków na oczyszczalniach ścieków w Bielawie, Dzierżoniowie, Pieszycach i Piławie Górnej

Data zakończenia: 2012-06-19 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie koncepcji technicznej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. Kompleksowa modernizacja budynku administracyjno-socjalno-warsztatowego oraz budynku kotłowni położonych na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Ceglanej w Bielawie, działka nr 49 obręb Północ.

Data zakończenia: 2012-06-25 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie badań profilaktycznych pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-06-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW CICHA w Dzierżoniowie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2012-06-30 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przewiertów sterowanych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-06-18 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu terenowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-06-15 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Przebudowa SUW w Kamionkach”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2012-06-30 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2012-06-30 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie przeglądów oraz konserwacji dźwigu osobowego, hydraulicznego typ GL TML/A rok budowy 2007, na terenie oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-06-11 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa i montaż mebli kuchennych oraz szafy z zabudowie dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-06-11 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa dmuchawy powietrza dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-06-06 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2012-06-10 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie badań profilaktycznych pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-05-31 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-05-18 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa dwóch kompletów kluczy hydraulicznych wraz z nasadkami dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-05-17 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-05-09 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawa odbiornika GNSS dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

Data zakończenia: 2012-05-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu terenowego dla potrzeb Działu TA WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-05-07 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Remont pokryć dachowych obiektów WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-04-20 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa defibrylatora dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-04-24 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie procedury mającej na celu ustanowienie stref ochronnych ujęcia wody "Góry Sowie" k/Bielawy, gmina Dzierżoniów i Bielawa.

Data zakończenia: 2012-04-26 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie procedury mającej na celu ustanowienie stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych w Ostroszowicach i Jodłowniku gmina Dzierżoniów.

Data zakończenia: 2012-04-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa wodociągu tranzytowego Lubachów – Pieszyce – Dzierżoniów - Bielawa”.

Data zakończenia: 2012-04-27 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie procedury mającej na celu ustanowienie stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych w Kamionkach i Lasocinie gmina Pieszyce.

Data zakończenia: 2012-04-25 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa szalunków do wykopów dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-04-20 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie procedury mającej na celu ustanowienie stref ochronnych ujęcia wody powierzchniowej ze zbiornika "Lubachów" na rzece Bystrzycy.

Data zakończenia: 2012-04-24 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-04-13 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-04-12 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie procedury mającej na celu ustanowienie stref ochronnych ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w rejonie działalności WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie".

Data zakończenia: 2012-04-20 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-04-11 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-04-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu typu wywrotka dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-04-13 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-04-11 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa szalunków do wykopów dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-04-06 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie wycen szkód powstałych na skutek budowy odcinka sieci wodociagowej na terenie Gminy Dzierżoniów

Data zakończenia: 2012-04-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-03-30 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2012-05-07 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-03-27 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym pn. „Uporządkowanie systemu wodno-kanalizacyjnego w rejonie ulic Hempla i Strażackiej w Bielawie

Data zakończenia: 2012-03-28 10:10:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracownie projektu prac geologicznych na wykonanie zastępczej studni głębinowej dla studni

Data zakończenia: 2012-03-27 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-03-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-03-29 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-03-19 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-03-21 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa oprogramowania komputerowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-03-20 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie procedury mającej na celu ustanowienie stref ochronnych ujęć wód podziemnych zlokalizowanych w rejonie działalności WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-03-21 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie procedury mającej na celu ustanowienie stref ochronnych powierzchniowych ujęć wody pitnej zlokalizowanych w rejonie działalności WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-03-21 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek, transport) i zagospodarowanie - odzysk ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych – kod 190805 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Bielawie, Dzierżoniowie, Piławie Górnej i Pieszycach.

Data zakończenia: 2012-04-06 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie wycen nieruchomości dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-03-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przycięcia drzew z terenu Stacji Uzdatniania Wody w Niemczy

Data zakończenia: 2012-03-08 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa bonów towarowych z okazji Świąt Wielkanocnych 2012 dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-03-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2012-04-18 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-03-01 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-03-01 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa spirali elektrycznej do udrożniania kanalizacji sanitarnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-03-07 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-02-29 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu typu wywrotka dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-03-07 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja o unieważnieniu postępowania

Data zakończenia: 2012-02-28 08:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie operatów wodnoprawnych na ustanowienie stref ochronnych ujęć wody pitnej zlokalizowanych w rejonie działalności WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2012-03-02 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa oprogramowania komputerowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o.w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-02-28 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Budowa budynku socjalno-magazynowego zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego i Zielonej wraz z modernizacją istniejącego budynku warsztatowego – Etap IV"

Data zakończenia: 2012-02-22 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-02-21 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-02-15 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa pompy ściekowej dla potrzeb pompowni wody technologicznej na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-02-20 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa budynku socjalno-magazynowego zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego i Zielonej wraz

Data zakończenia: 2012-02-09 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie w roku 2012 pomiarów czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie".

Data zakończenia: 2012-02-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-02-06 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy materiałów biurowych

Data zakończenia: 2012-02-13 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-02-01 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu terenowego dla potrzeb Działu TA WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-02-09 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie zastępczej studni głębinowej nr 1Z dla studni nr 1 ujęcia

Data zakończenia: 2012-02-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-02-08 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy części zamiennych, ogumienia i akumulatorów do środków transportu należących do Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2012-2013.

Data zakończenia: 2012-01-27 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa budynku socjalno-magazynowego

Data zakończenia: 2012-02-02 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-01-16 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-01-16 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa pomp ściekowych dla potrzeb Działu TW WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-01-19 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-01-13 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2012-01-11 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2012-2013 materiałów eksploatacyjnych do środków transportu i urządzeń należących do WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-01-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w roku 2012 materiałów eksploatacyjnych do drukarek będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-01-13 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Przebudowa SUW w Kamionkach”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2012-03-30 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Przebudowa SUW Cicha w Dzierżoniowie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2012-03-30 13:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - postępowanie przetargowe unieważnione

Data zakończenia: 2012-04-06 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Budowa SUW w Niemczy przy ul. Sienkiewicza”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności - postępowanie przetargowe unieważnione

Data zakończenia: 2012-03-10 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE:„Przebudowa SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim”, wchodząca w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2012-06-29 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2012-03-02 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów pomocniczych dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2012.

Data zakończenia: 2012-01-03 08:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy odczynników dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2012.

Data zakończenia: 2012-01-03 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy środków czystości dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2012.

Data zakończenia: 2012-01-02 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-12-28 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym

Data zakończenia: 2011-12-27 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zagospodarowanie odpadów wytwarzanych

Data zakończenia: 2012-01-04 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (tj. załadunek i transport) i zagospodarowanie - odzysk ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Bielawie, Dzierżoniowie, Piławie Górnej i Pieszycach

Data zakończenia: 2012-01-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy wodomierzy w roku 2012 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2012-01-09 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa mebli warsztatowych do budynku socjalno-magazynowego WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego i Zielonej.

Data zakończenia: 2012-01-05 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy siarczanu glinu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2012-2013.

Data zakończenia: 2011-12-29 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy wapna hydratyzowanego przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2012-2013.

Data zakończenia: 2011-12-29 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy podchlorynu sodu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2012-2013.

Data zakończenia: 2011-12-29 08:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-12-22 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-12-22 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-12-22 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przewijanie silników elektrycznych pomp wirowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2012.

Data zakończenia: 2011-12-28 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, odbiór (załadunek i transport) i odzysk odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2012-2013.

Data zakończenia: 2011-12-27 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie badań zagęszczenia nasypów i wykopów budowlanych wykonywanych przy usuwaniu awarii lub w trakcie prowadzenia inwestycji dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2012-2013.

Data zakończenia: 2011-12-27 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-12-20 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie analiz wody dla potrzeb Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-12-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2012-2013.

Data zakończenia: 2011-12-23 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy mieszanki do stabilizacji gruntu dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2012-2013.

Data zakończenia: 2011-12-23 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa stołów i krzeseł do sali konferencyjnej w budynku socjalno-magazynowym przy ul. Kilińskiego i Zielonej w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-12-21 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie napraw cząstkowych nawierzchni dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-12-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2012 – 2013 odczynników dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-12-21 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2012 – 2013 podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów pomocniczych dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-12-21 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2012 – 2013 szkła i sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-12-20 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2012 – 2013 odczynników do spektrofotometrów firmy MERCK dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-12-20 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie usług geodezyjnych

Data zakończenia: 2011-12-16 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wycinka 10 szt drzew na terenie oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-12-14 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-12-13 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-12-13 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-12-12 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-12-09 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-12-09 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa przepompowni wody przy ul. Bielawskiej

Data zakończenia: 2011-12-22 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2012-2013.

Data zakończenia: 2011-12-13 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-12-07 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-12-06 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-12-05 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport) i odzysk odpadów będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2012-2013.

Data zakończenia: 2011-12-07 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport), odzysk lub unieszkodliwianie poprzez składowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych – kod 200301 pochodzących z obiektów WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2012 - 2013.

Data zakończenia: 2011-12-07 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-12-02 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie zastępczej studni głębinowej nr 1Z dla studni nr 1 ujęcia

Data zakończenia: 2011-12-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-11-28 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-11-28 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-11-28 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odtworzenie nawierzchni po wykonanym zadaniu inwestycyjnym

Data zakończenia: 2011-11-29 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa i uruchomienie systemu radiowego odczytu wodomierzy dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-12-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu hydraulicznego dla potrzeb Działu TW WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-12-02 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa wycinarki do korzeni dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-12-01 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa i montaż żaluzji pionowych do budynku socjalno-magazynowego zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego i Zielonej.

Data zakończenia: 2011-11-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie analiz fizykochemicznych ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych – kod 190805 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2012-2013.

Data zakończenia: 2011-11-29 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie analiz fizykochemicznych ścieków oczyszczonych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2012-2013.

Data zakończenia: 2011-11-29 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-11-24 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy siarczanu żelazowego dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie w latach 2012-2013.

Data zakończenia: 2011-11-25 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zapytanie ofertowe

Data zakończenia: 2011-11-21 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie wyceny dwóch nieruchomości lokalowych położonych w budynku przy ul. Kilińskiego 27 w Dzierżoniowie, dz. nr 340 Obręb Zatorze.

Data zakończenia: 2011-11-22 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym pn. Promocja Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego z Funduszu Spójnoś

Data zakończenia: 2015-05-31 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

"Dostawy polielektrolitu przeznaczonego do odwadniania osadów na oczyszczalni ściekóww Dzierżoniowie w latach 2012 – 2013"

Data zakończenia: 2011-12-02 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa i montaż mebli kuchennych i biurowych do budynku socjalno-magazynowego zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego i Zielonej.

Data zakończenia: 2011-11-15 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa szaf ubraniowych do budynku socjalno-magazynowego zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego i Zielonej

Data zakończenia: 2011-11-09 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu brygadowego dla potrzeb Działu TK WiK sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-11-07 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie zastępczej studni głębinowej nr 1Z dla studni nr 1 ujęcia

Data zakończenia: 2011-11-07 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie audytu legalności oprogramowania oraz sprzętu komputerowego WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-11-09 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie wyceny nieruchomości

Data zakończenia: 2011-11-08 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wycena nieruchomości

Data zakończenia: 2011-10-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym "Budowa kalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego R

Data zakończenia: 2011-11-14 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym "Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu d

Data zakończenia: 2011-11-14 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym "Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów - Włóki”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowsk

Data zakończenia: 2011-11-14 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym "Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierż

Data zakończenia: 2011-11-14 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa bonów towarowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2011 r. dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-10-25 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu brygadowego dla potrzeb Działu TK WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-10-21 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja wentylacji doprowadzającej i odprowadzającej powietrze z dygestorium w pomieszczeniach laboratorium WiK Sp. z o.o. z/s w Dzierżoniowie przy ul. Relaksowej 5.

Data zakończenia: 2011-10-21 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa, montaż i uruchomienie dygestorium dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. z/s w Dzierżoniowie przy ul. Relaksowej 5.

Data zakończenia: 2011-10-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFETY w postępowaniu przetargowym: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I, przewidziana do r

Data zakończenia: 2011-11-03 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Naprawa nawierzchni po wykonanych zadaniach inwestycyjnych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-10-04 08:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja dwóch naczep do przewozu wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-10-11 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa koksu opałowego

Data zakończenia: 2011-09-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie kalendarzy trójdzielnych oraz terminarzy dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-09-29 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu brygadowego dla potrzeb Działu TK WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-09-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Badanie sprawozdania finansowego WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie, ul. Kilińskiego 25A za rok 2011

Data zakończenia: 2011-09-27 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa wiaty nad instalacją kraty mechanicznej, prasopłuczki i przenośnika skratek na oczyszczalni ścieków przy ul. Ceglanej 3 w Bielawie”

Data zakończenia: 2011-09-12 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Wykonanie i montaż kabiny łaźni parowej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”.

Data zakończenia: 2011-09-07 11:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn.„Budowa wiaty nad instalacją kraty mechanicznej, prasopłuczki i przenośnika skratek na oczyszczalni ścieków przy ul. Ceglanej 3 w Bielawie”

Data zakończenia: 2011-09-06 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu przetargowym Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o pojemności V=2000m3”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzi

Data zakończenia: 2011-09-23 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFETY w postępowaniu przetargowym: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I, przewidziana do re

Data zakończenia: 2011-09-23 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja o wyniku przetargu ustnego

Data zakończenia: 2011-08-23 23:55:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wycena składników majątkowych oczyszczalni ścieków w Bielawie, ul. Ceglana, dz. nr 48 i 105 Obręb Północ.

Data zakończenia: 2011-08-18 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa dwóch zbiorników wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-08-31 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Promocja Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego z Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2011-08-30 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie - Etap III.

Data zakończenia: 2011-08-23 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie nakładki asfaltowej na chodnik przy ul. Wrocławskiej w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-08-05 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa dwóch zbiorników wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-08-03 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie inwentaryzacji budynków i budowli będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-07-29 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż budynku użytkowego

Data zakończenia: 2011-08-05 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Naprawa nawierzchni asfaltowej po przekopach na terenie bazy WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-07-11 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie poszerzenia chodnika pomiędzy budynkami nr 25A i 27 przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-07-08 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedazy

Data zakończenia: 2011-06-27 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie wizualizacji przepompowni wody przy ul. Korczaka w Bielawie, dz. nr 34/3 Obręb Fabryczna

Data zakończenia: 2011-06-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa zbiornika wody płuczącej wraz z niezbędnymi instalacjami technologicznymi na terenie SUW Józefówek, dz. nr 136 i 137, Obręb Nowa Bielawa.

Data zakończenia: 2011-06-27 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż używanych zbiorników po magazynowaniu podchlorynu sodu zbędnych Spółce WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-06-17 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:ROBOTY BUDOWLANE: „Budowa Wodociagu tranzytowego Dzierżoniów - Włóki”, wchodzący w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze ś

Data zakończenia: 2011-07-18 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS:ROBOTY BUDOWLANE: „Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie”, wchodzący w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowane

Data zakończenia: 2011-07-19 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu brygadowego dla potrzeb Działu TW WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-06-15 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie”, wchodzący w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinan

Data zakończenia: 2011-07-21 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: ROBOTY BUDOWLANE: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pieszycach”, wchodząca w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środkó

Data zakończenia: 2011-07-20 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Budowa zbiorników na wodę w Pieszycach o pojemności V=2000m3”, wchodzące w zakres projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, współfinansowanego ze środków Fundus

Data zakończenia: 2011-07-27 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie pn.

Data zakończenia: 2011-06-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa defibrylatora i ciśnieniomierza dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-06-07 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I, przewidziana do realizacji w ramach Funduszu Spójności.

Data zakończenia: 2011-07-11 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa czujnika chloru dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-05-27 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

"Opracowanie projektu prac geologicznych na wykonanie dwóch zastępczych studni głębinowych w Kamieniczkach i Kiełczynie".

Data zakończenia: 2011-05-31 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu brygadowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-05-24 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji technicznej koncepcji modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków przy ul. Żytniej w Piławie Górnej w zakresie wstępnego mechanicznego oczyszczania ścieków.

Data zakończenia: 2011-05-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa komputera przenośnego dla potrzeb Działu Technicznego w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-05-18 10:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa komputera przenośnego dla potrzeb Rady Nadzorczej WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-05-11 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie części ogrodzenia placu bazy WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-05-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż nieruchomości lokalowej położonej w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Kilińskiego 27 w Dzierżoniowie wraz z udziałem we własności części wspólnych budynku oraz udziałem w prawie wieczystego użytkowania działki gruntu nr 340 obręb Zatorze.

Data zakończenia: 2011-05-25 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa węży ciśnieniowych do czyszczenia kanalizacji dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-05-10 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa defibrylatora i ciśnieniomierza elektronicznego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-05-04 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup minikoparki i przyczepy do transportu dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-04-19 12:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa budynku socjalno-magazynowego zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego i Zielonej wraz z modernizacją istniejącego budynku warsztatoweg

Data zakończenia: 2011-04-15 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa alkomatów, ciśnieniomierza i defibrylatora dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-04-20 09:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Uzyskanie w imieniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu odzysku odpadów w procesie R3 i unieszkodliwiania odpadów w procesie D13, wytwarzanych na oczyszczalniach ścieków w

Data zakończenia: 2011-04-05 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla przetargu: Pomoc Techniczna dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Fun

Data zakończenia: 2011-03-29 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa ubijaków wibracyjnych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-03-28 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa pomp do zestawów hydroforowych w przepompowniach wody dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-03-24 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór brokera ubezpieczeniowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-03-21 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej wokół przepompowni wody przy ul. Korczaka w Bielawie, dz. nr 34/3 Obręb Fabryczna

Data zakończenia: 2011-03-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa budynku socjalno-magazynowego

Data zakończenia: 2011-03-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-03-16 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu brygadowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-03-16 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa bonów towarowych z okazji Świąt Wielkanocnych 2011 r. dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-03-14 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa minikoparki i przyczepy do transportu dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-03-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja o wyniku przetargów ustnych na sprzedaż dwóch nieruchomności lokalowych

Data zakończenia: 2011-03-22 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-02-25 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór brokera ubezpieczeniowego oraz ubezpieczyciela dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-03-04 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Dostawa serwera, sprzętu komputerowego i aparatu fotograficznego dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I

Data zakończenia: 2011-02-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących

Data zakończenia: 2011-02-08 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż sprzętu transportowego stanowiącego własność WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-02-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie badań profilaktycznych pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-02-01 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu terenowego pick-up

Data zakończenia: 2011-02-01 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie przeglądu podręcznego sprzętu przeciwpożarowego będącego w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2011-2013

Data zakończenia: 2011-01-27 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż dwóch nieruchomości lokalowych położonych w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Kilińskiego 27 w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-02-22 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa pomp do zestawów hydroforowych w przepompowniach wody dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-01-24 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Działu TR WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-01-20 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie i dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Działu Uzdatniania Wody oraz Sekretriatu zlokalizowanych w budynku administracyjno-biurowym WiK Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2011-01-11 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu terenowego pick-up dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2011-01-05 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w roku 2011 materiałów eksploatacyjnych do drukarek będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-12-29 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Pomoc Techniczna dla Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu Spójności

Data zakończenia: 2011-01-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2010-12-27 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek i transport) i zagospodarowanie (odzysk) odpadów będących w posiadaniu WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2011.

Data zakończenia: 2010-12-27 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Świadczenie usług windykacyjnych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2011.

Data zakończenia: 2010-12-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa i uruchomienie systemu radiowego odczytu wodomierzy dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2010-12-28 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa wodomierzy w roku 2011 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-12-29 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy odzieży roboczej i ochronnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2011-2012.

Data zakończenia: 2010-12-22 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu wielofunkcyjnego przeznaczonego do mycia i udrażniania kanałów kanalizacyjnych

Data zakończenia: 2010-12-28 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie analiz fizykochemicznych odpadów dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2011.

Data zakończenia: 2010-12-14 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie analiz fizykochemicznych ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych – kod 190805 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2011.

Data zakończenia: 2010-12-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie analiz fizykochemicznych ścieków oczyszczonych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2011.

Data zakończenia: 2010-12-08 08:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I” w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2010-12-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Budowa odcinka wodociągu przesyłowego Jodłownik – Ostroszowice.

Data zakończenia: 2010-12-07 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup naczepy wywrotki typu rynna dla potrzeb WiK sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2010-11-26 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie napraw cząstkowych nawierzchni dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w roku 2011.

Data zakończenia: 2010-12-01 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy środków czystości dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2011.

Data zakończenia: 2010-11-29 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy mieszanki do stabilizacji gruntu dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2011.

Data zakończenia: 2010-11-26 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Odbiór (załadunek, transport) i zagospodarowanie - odzysk ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych – kod 190805

Data zakończenia: 2010-11-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Remont pokrycia dachowego budynku hali filtrów

Data zakończenia: 2010-11-19 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy wapna hydratyzowanego przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2011.

Data zakończenia: 2010-11-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie usług geodezyjnych

Data zakończenia: 2010-11-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa, montaż i uruchomienie zespołu urządzeń do płukania, odwadniania i rozdrabniania skratek dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Bielawie.

Data zakończenia: 2010-11-24 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy siarczanu glinu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2011.

Data zakończenia: 2010-11-22 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy podchlorynu sodu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2011.

Data zakończenia: 2010-11-15 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy mieszanki do stabilizacji gruntu dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2011.

Data zakończenia: 2010-11-16 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa naczepy wywrotki typu rynna

Data zakończenia: 2010-11-05 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy siarczanu żelazowego dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie w roku 2011.

Data zakończenia: 2010-11-15 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy polielektrolitu przeznaczonego do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Bielawie w latach 2011-2012.

Data zakończenia: 2010-11-19 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa aparatu do nawiercania wodociągów pod ciśnieniem dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-10-29 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa urządzenia przeciskowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-10-29 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja o wyniku przetargu ustnego na sprzedaz budynku gospodarczego (świetlicy) połozonego przy ul. Zielonej w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego uzytkowania działki gruntu 33/33 Obręb Zatorze, stanowiacej własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2010-10-25 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż sprzętu transportowego stanowiącego własność WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2010-10-28 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa bonów towarowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2010 r. dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-10-22 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa pompy przenośnej do ścieków

Data zakończenia: 2010-10-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmi

Data zakończenia: 2010-10-22 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

"Sprzedaż dwóch nieruchomości lokalowych (kotłowni i wodomierzowni) położonych w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Kilińskiego 27 w Dzierżoniowie wraz z udziałem we własności części wspólnych budynku i udziałem w prawie wieczystego użytkowania działki

Data zakończenia: 2010-10-29 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Data zakończenia: 2010-09-30 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa naczepy wywrotki typu rynna dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2010-10-08 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przebudowa pomieszczeń WC w budynku administracyjno-biurowym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A

Data zakończenia: 2010-09-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż sprzętu transportowego stanowiącego własność WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2010-10-06 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Remont schodów wejściowych do laboratorium

Data zakończenia: 2010-09-29 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa i montaż rolet i żaluzji okiennych w pomieszczeniach na parterze i I piętrze w budynku administracyjno-biurowym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-09-24 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa pompy przenośnej do ścieków

Data zakończenia: 2010-09-24 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa pompy zatapialnej do ścieków

Data zakończenia: 2010-09-24 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie tablic informacyjnych

Data zakończenia: 2010-09-16 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna” wchodzącego w zakres projektu pn. Upo

Data zakończenia: 2010-09-14 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż budynku gospodarczego (świetlicy) położonego przy ul. Zielonej w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/33 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2010-10-07 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa kamery inspekcyjnej do przeglądu sieci kanalizacyjnych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-09-14 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykaz lokali użytkowych przenaczonych do sprzedaży

Data zakończenia: 2010-09-24 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Przetarg na roboty budowlane pn.: „ Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I

Data zakończenia: 2010-09-15 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przebudowa pomieszczeń WC w budynku administracyjno-biurowym

Data zakończenia: 2010-09-09 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Remont schodów wejściowych do laboratorium

Data zakończenia: 2010-09-08 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach przedsięwzięcia pn Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego- etap I, przewidziana do realizacji w ramach Funduszu Spójności - postępowanie uniewaznione

Data zakończenia: 2010-09-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Uzupełnienie części ogrodzenia budynku biurowego WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A

Data zakończenia: 2010-08-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Usunięcie starej warstwy malarskiej w pomieszczeniach SUW Góry Sowie w Bielawie.

Data zakończenia: 2010-08-18 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego...

Data zakończenia: 2010-08-20 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Remont pokrycia dachowego budynku SUW w Piławie Górnej przy ul. Chrobrego, dz. nr 438, obręb Kośmin"

Data zakończenia: 2010-08-16 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Przetarg na roboty budowlane pn.: „ Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I

Data zakończenia: 2010-08-19 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego –

Data zakończenia: 2010-08-05 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-07-28 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie pomostów technologicznych z barierkami dla potrzeb SUW Góry Sowie w Bielawie.

Data zakończenia: 2010-08-02 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

Data zakończenia: 2010-07-30 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Przetarg na roboty budowlane pn.: „ Budowa wodociągu Dzierżoniów – Piława Górna”, wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I

Data zakończenia: 2010-08-03 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Remont pokrycia dachowego budynku SUW w Piławie Górnej przy ul. Chrobrego, dz. nr 438, obręb Kośmin.

Data zakończenia: 2010-07-27 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przewijanie silników elektrycznych pomp wirowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-07-21 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie wyceny nieruchomości lokalowej wodomierzowni oraz lokalu użytkowego kotłowni zlokalizowanych w budynku przy ul. Kilińskiego 27 w Dzierżoniowie, dz. nr 340 Obręb Zatorze.

Data zakończenia: 2010-07-14 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-07-16 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa sprzętu komputerowego

Data zakończenia: 2010-07-15 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: „Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Jednostki Realizującej Projekt pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”

Data zakończenia: 2010-07-12 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „ Budowa budynku socjalno-magazynowego zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego i Zielonej wraz z modernizacją istniejącego budynku warsztatowego – Etap I

Data zakończenia: 2010-07-08 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa budynku socjalno-magazynowego zlokalizowanego w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego i Zielonej wraz z modernizacją istniejącego budynku warsztatoweg

Data zakończenia: 2010-06-28 22:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2010-2011 szkła i sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-07-02 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2010-2011 odczynników, podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów pomocniczych dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-07-01 08:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2010-2011 odczynników do spektrofotometrów firmy MERCK dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-07-01 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie robót budowlanych na klatce schodowej oraz w pomieszczeniach biurowych na I piętrze w budynku administracyjno-biurowym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A.

Data zakończenia: 2010-06-29 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa pompowni wody ze zbiornikiem podziemnym ody pitnej w Bielawie przy ul. Korczaka, dz. nr 34/3; 44 Obręb Fabryczna

Data zakończenia: 2010-06-15 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Budowa budynku pompowni wody ze zbiornikiem podziemnym wody pitnej przy ul. Korczaka w Bielawie”.

Data zakończenia: 2010-06-09 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Wykonywanie przeglądów oraz konserwacji dźwigu osobowego, hydraulicznego typ GL TML/A rok budowy 2007, na terenie oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie”

Data zakończenia: 2010-06-09 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż używanych kotłów zbędnych Spółce WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2010-06-09 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup czterech samochodów typu furgon marki Volkswagen dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-06-07 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy pomp głębinowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-06-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie operatów wodnoprawnych na pobór wody oraz ustanowienie stref ochrony bezpośredniej dla studni głębinowych, studni kopanych i ujęć powierzchniowych w rejonie działalności WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-06-01 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa budynku socjalno-magazynowego

Data zakończenia: 2010-06-10 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Remont pokrycia dachowego budynku przepompowni ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, ul. Brzegowa 144

Data zakończenia: 2010-05-21 08:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup koparko - ładowarki marki CASE dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-05-21 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa budynku pompowni wody ze zbiornikiem podziemnym wody pitnej przy ul. Korczaka w Bielawie

Data zakończenia: 2010-05-25 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa czterech samochodów typu furgon

Data zakończenia: 2010-05-15 00:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie dokumentacji projektowych przyłączy wod.-kan. na zlecenie WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2010-05-14 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa koparko - ładowarki dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-05-10 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Remont pokrycia dachowego budynku przepompowni ścieków i osadów na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie, ul. Brzegowa 144

Data zakończenia: 2010-04-27 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie i dostawa mebli kuchennych do pokoju śniadań dla pracowników w budynku administracyjno-biurowym WiK Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-05-11 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie” wchodzącego w zakres projektu p.n. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego –

Data zakończenia: 2010-04-27 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Data zakończenia: 2010-04-26 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Modernizacja pomieszczenia wiatrołapu w budynku administracyjno-biurowym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A

Data zakończenia: 2010-04-27 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa kserokopiarki cyfrowej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-04-23 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu brygadowego marki Volkswagen dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-04-14 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie”, wchodzącego w zakres projektu pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I

Data zakończenia: 2010-04-16 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Roboty budowlane: „ Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie” wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ścieko

Data zakończenia: 2010-04-12 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wybór firmy leasingowej na zakup samochodu brygadowego marki Volkswagen dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-04-12 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych w pomieszczeniach Jednostki Realizującej Projekt w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie"

Data zakończenia: 2010-04-07 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa stacji hydraulicznej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-04-07 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Przetarg na roboty budowlane pn.: „ Budowa sieci kanalizacyjnej w Dzierżoniowie”, wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”,

Data zakończenia: 2010-04-06 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa i montaż roletek materiałowych z kasetkami i prowadnicami na okna

Data zakończenia: 2010-04-02 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu brygadowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-03-16 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż używanych kotłów zbędnych Spółce

Data zakończenia: 2010-02-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przeprowadzenie procesu recertyfikacji zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem i higieną pracy oraz nadzór nad funkcjonującymi systemami w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2010-02-15 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Inormacja o wyborze oferty na Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie – Etap II

Data zakończenia: 2010-01-21 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. 'Zagospodarowanie – odzysk ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych – kod 190805 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Piławie Górnej i Pieszycach.'

Data zakończenia: 2010-01-15 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Zagospodarowanie - odzysk ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych – kod 190805 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie."

Data zakończenia: 2010-02-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. "Zagospodarowanie - odzysk ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych – kod 190805 pochodzących z oczyszczalni ścieków w Bielawie.”

Data zakończenia: 2010-02-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie okresowych kontroli obiektów budowlanych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2009-12-17 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie analiz wody dla potrzeb Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2010-2011.

Data zakończenia: 2009-12-29 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy siarczanu żelazowego dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie w roku 2010.

Data zakończenia: 2009-12-14 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy polielektrolitu przeznaczonego do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie w latach 2010 – 2011.

Data zakończenia: 2009-12-21 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2010-2011 materiałów eksploatacyjnych do środków transportu i urzadzeń należących do Wodociąów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2009-12-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2010-2011 materiałów eksploatacyjnych do środków transportu i urzadzeń należących do Wodociąów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2009-12-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie – Etap II

Data zakończenia: 2009-12-29 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy części zamiennych, ogumienia i akumulatorów do środków transportu należących do Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2010-2011.

Data zakończenia: 2009-12-11 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie usług transportowo-sprzętowych dla potrzeb Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2010-2011.

Data zakończenia: 2009-12-08 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

"Dostawa segmentu szalunku liniowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierźoniowie"

Data zakończenia: 2009-11-18 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Unieszkodliwianie poprzez składowanie na składowisku odpadów skratek i zawartości piaskowników pochodzących z oczyszczalni ścieków w Bielawie, Dzierżoniowie, Pieszycach i Piławie Górnej.

Data zakończenia: 2009-11-20 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku biurowego

Data zakończenia: 2009-11-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku biurowego

Data zakończenia: 2009-11-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie napraw cząstkowych nawierzchni dla potrzeb WiK Sp. z o.o.w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2009-10-23 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy wapna hydratyzowanego przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej

Data zakończenia: 2009-11-10 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy siarczanu glinu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej

Data zakończenia: 2009-11-17 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie usługi w zakresie wdrożenia informatycznego systemu zarządzania procesami i dokumentami w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2009-10-26 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy środków czystości dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2010.

Data zakończenia: 2009-11-09 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych dla potrzeb WiK Sp. z o.o.

Data zakończenia: 2009-10-23 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa bonów towarowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2009 r. dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2009-10-27 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy mieszanki do stabilizacji gruntu

Data zakończenia: 2009-11-17 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy odzieży roboczej i ochronnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2010.

Data zakończenia: 2009-11-09 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy podchlorynu sodu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2010

Data zakończenia: 2009-11-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2009-10-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa i montaż okien w budynku biurowym WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

Data zakończenia: 2009-10-14 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż używanych materiałów zbędnych Spółce WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2009-10-07 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa używanego ciągnika siodłowego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2009-10-01 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. "Przebudowa budynku biurowo mieszkalnego na budynek biurowy wraz ze zmianą sposobu uzytkowania II i III pietra z funkcji mieszkalnej na funkcję biurową usytuowanym w Dzierżoniowie przy ul. Kili

Data zakończenia: 2009-09-25 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy wodomierzy w roku 2010 dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie.

Data zakończenia: 2009-10-06 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Wykonanie usługi w zakresie wdrożenia informatycznego systemu zarządzania procesami i dokumentami w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”.

Data zakończenia: 2009-09-21 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Przebudowa budynku biurowo-mieszkalnego na budynek biurowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania II i III piętra z funkcji mieszkalnej na funkcje biurową usytuowanym w Dzierżoniowie przy ul. Kilińskiego 25A

Data zakończenia: 2009-09-15 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego, ustnego na sprzedaż budynku magazynowego położonego przy ul. Podwalnej w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/14 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżon

Data zakończenia: 2009-09-02 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego, ustnego na sprzedaż budynku magazynowego położonego przy ul. Podwalnej w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/18 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżon

Data zakończenia: 2009-09-02 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja o wyniku przetargu nieograniczonego, ustnego na sprzedaż budynku świetlicy położonego przy ul. Zielonej w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/33 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2009-09-02 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Wykonanie (zakup i montaż) ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków w Bielawie”.

Data zakończenia: 2009-08-28 09:45:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja o wyniku przetargu ustnego na sprzedaż budynku gospodarczego położonego przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/38 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2009-07-17 23:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja o wyniku przetargu ustnego na sprzedaż budynku gospodarczego położonego przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/37 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2009-07-17 23:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja o wyniku przetargu ustnego na sprzedaż budynku gospodarczego położonego przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/36 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2009-07-17 23:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja o wyniku przetargu ustnego na sprzedaż budynku gospodarczego położonego przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/35 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2009-07-17 23:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie usługi w zakresie wdrożenia informatycznego systemu zarządzania procesami i dokumentami w siedzibie WiK Sp. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2009-07-20 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż budynku świetlicy położonego przy ul. Zielonej w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/33 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2009-08-14 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż budynku magazynowego położonego przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/14 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2009-08-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż budynku magazynowego położonego przy ul. Podwalnej w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/18 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2009-08-14 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Konkurs ofert na najem garaży w zabudowie szeregowej, zlokalizowanych na terenie siedziby Spółki z wjazdem od strony ul. Zielonej.

Data zakończenia: 2009-07-10 23:50:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEADAŻY

Data zakończenia: 2010-06-03 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż budynku gospodarczego położonego przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/38 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2009-07-02 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż budynku gospodarczego położonego przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/37 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2009-07-02 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż budynku gospodarczego położonego przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/36 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2009-07-02 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż budynku gospodarczego położonego przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/35 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2009-07-02 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa kotłowni gazowej oraz instalacji C.O. i gazowej w budynku biurowo-mieszkalnym w Dzierzoniowie, ul. Kilińskiego 25A

Data zakończenia: 2009-06-05 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż budynku świetlicy położonego przy ul. Zielonej w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/33 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2009-06-05 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Data zakończenia: 2009-05-05 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż budynku magazynowego położonego przy ul. Podwalnej w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/18 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2009-04-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż budynku magazynowego położonego przy ul. Kilińskiego 25A w Dzierżoniowie, wraz z prawem wieczystego użytkowania działki gruntu 33/14 Obręb Zatorze, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Dzierżoniów

Data zakończenia: 2009-04-30 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn. „Dostawy pomp głębinowych, wirowych oraz zatapialnych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”.

Data zakończenia: 2009-03-24 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Data zakończenia: 2009-03-10 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Data zakończenia: 2009-04-21 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Data zakończenia: 2009-04-22 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Data zakończenia: 2009-03-04 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Data zakończenia: 2009-02-28 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Data zakończenia: 2009-03-04 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zakończenia: 2009-02-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Data zakończenia: 2009-02-25 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Data zakończenia: 2009-02-25 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Data zakończenia: 2009-02-25 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawy materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie”.

Data zakończenia: 2009-02-19 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa dwóch samochodów osobowych

Data zakończenia: 2009-02-12 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb WiK Sp. z o.o.

Data zakończenia: 2009-02-10 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Data zakończenia: 2009-02-13 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Informacja o wyborze oferty

Data zakończenia: 2009-02-13 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: informacja o wyborze oferty

Data zakończenia: 2009-01-22 14:15:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Dzierżoniowie, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

Data zakończenia: 2009-02-04 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin powi

Data zakończenia: 2009-02-04 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie p.n.

Data zakończenia: 2009-01-26 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie p.n.

Data zakończenia: 2009-02-04 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.

Data zakończenia: 2009-01-26 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: informacja o wyborze oferty

Data zakończenia: 2009-01-16 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie.”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego ̵

Data zakończenia: 2009-01-23 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie.”, wchodzącego w zakres przedsięwzięcia „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego

Data zakończenia: 2009-01-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji

Data zakończenia: 2009-02-03 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji

Data zakończenia: 2009-02-03 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji

Data zakończenia: 2009-02-03 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Zagospodarowanie - odzysk ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w Bielawie, Dzierżoniowie, Piławie Górnej i Pieszycach”.

Data zakończenia: 2009-01-20 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa komputerów przenośnych PSION wraz z akcesoriami dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2009-01-15 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n. Budowa wodociągu tranzytowego Dzierżoniów - Włóki

Data zakończenia: 2008-12-30 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawy polielektrolitu przeznaczonego do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków

Data zakończenia: 2008-12-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawy koksu i węgla kamiennego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2008-12-22 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu wielofunkcyjnego przeznaczony

Data zakończenia: 2008-12-22 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy podchlorynu sodu przeznaczonego do uzdatniania wody pitnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2009

Data zakończenia: 2008-12-11 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy mieszanki do stabilizacji gruntu dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2009

Data zakończenia: 2008-12-16 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2008-12-18 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa samochodu wielofunkcyjnego przeznaczony

Data zakończenia: 2008-11-25 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zakończenia: 2008-11-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zakończenia: 2009-01-14 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na przetarg p.n. „Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie – etap I”

Data zakończenia: 2008-10-30 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy środków czystości dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2009

Data zakończenia: 2008-11-06 11:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa bonów towarowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2008 dla pracowników WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2008-10-30 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy odzieży roboczej i ochronnej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2009

Data zakończenia: 2008-11-06 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaz nieruchomości

Data zakończenia: 2008-12-16 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie map do celów projektowych dla zadań inwestycyjnych wchodzących w zakres przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I”, przewidzianego do realiza

Data zakończenia: 2008-10-23 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zakończenia: 2008-11-04 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa zgrzewarki doczołowej automatycznej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2008-10-28 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy polielektrolitu dla oczyszczalni w Bielawie w latach 2009-2010

Data zakończenia: 2008-11-18 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy siarczanu żelazowego dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Dzierżoniowie i Bielawie

Data zakończenia: 2008-12-04 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w roku 2009

Data zakończenia: 2008-11-20 13:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

„Dostawy koksu i węgla kamiennego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2008-10-02 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaz samochodu ciężarowo-uniwersalnego "POLONEZ-ROY-TRUCK" stanowiącego własność WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2008-10-07 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie instalacji do automatyzacji i wizualizacji procesów produkcji wody i oczyszczania ścieków w WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie – Etap I

Data zakończenia: 2008-10-03 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Data zakończenia: 2008-09-11 14:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy koksu i węgla kamiennego dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w sezonie grzewczym 2008/2009

Data zakończenia: 2008-09-16 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Data zakończenia: 2008-09-16 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż sprzętu transportowego stanowiącego własność WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2008-08-26 08:30:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Wykonanie okresowej kontroli obiektów budowlanych WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2008-08-06 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy paliw płynnych dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2008-07-17 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż sprzętu transportowego stanowiącego własność WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2008-08-07 08:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2008-2010 odczynników, podłoży mikrobiologicznych oraz materiałów pomocniczych dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2008-07-10 00:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy w latach 2008-2010 szkła i sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2008-07-10 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa w latach 2008-2010 odczynników do spektrofotometru NOVA 60 firmy MERC dla potrzeb laboratorium WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2008-07-09 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Opracowanie koncepcji modernizacji budynków warsztatowo-garazowych na terenie bazy WiK Sp. z o.o. w Dzierzoniowie, ul. Kilińskiego

Data zakończenia: 2008-06-23 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Remont wieży ciśnień przy ul. Przedmieście w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2008-06-12 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Pistowskiej w Piławie Górnej

Data zakończenia: 2008-06-10 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż sprzętu transportowego

Data zakończenia: 2008-05-29 08:15:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż budynku świetlicy

Data zakończenia: 2008-06-30 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprzedaż prawa wieczystego uzytkowania działki gruntu 33/31 Obreb Zatorze

Data zakończenia: 2008-05-06 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa przyłącza energetycznego wraz ze stacją transformatorową słupową dla zasilania oczyszczalni ścieków przy ul. Żytniej w Piławie Górnej

Data zakończenia: 2008-04-10 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa stacji hydraulicznej dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Data zakończenia: 2008-03-20 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa segmentu szalunku liniowego

Data zakończenia: 2008-03-18 10:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawa zgrzewarki doczołowej

Data zakończenia: 2008-03-18 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków zlokalizowanych przy ul. Tkackiej w Bielawie

Data zakończenia: 2008-03-20 12:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Data zakończenia: 2008-03-11 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Sprostowanie do treści ogłoszenia o zamówieniu sektorowym na zadanie p.n. "Dostawy wodomierzy dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2008-2009".

Data zakończenia: 2008-02-26 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Dostawy wodomierzy dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2008-2009.

Data zakończenia: 2008-02-26 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

"Wykonanie zatoki parkngowej na dziewięć miejsc postojowych na terenie bazy WiK Sp. z o.o. przy ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie".

Data zakończenia: 2008-02-21 09:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

FS: Opracowanie studium wykonalności oraz kompletu dokumentów do Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia p.n. „Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap I

Data zakończenia: 2008-02-11 15:00:00 ... [więcej]
.................................................................................................................................................

Regulamin udzielania zamówień

Wniosek o zakup specyfikacji

Archiwum

......................................................................
Wykonanie otworu zastępczego dla studni głębinowej na terenie SUW Józefówek przy ul. Szewskiej w Bielawie.
Rozbudowa SUW Góry Sowie w zakresie budowy nowego budynku chlorowni wraz z instalacjami wewnętrznymi w Bielawie, dz. nr 881-280 Obręb Ostroszowice
Dostawy materiałów instalacyjnych branży wod.-kan. dla potrzeb WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie
Budowa stacji zlewnej oraz przebudowa zjazdu i placu manewrowego na Oczyszczalni Ścieków przy ul. Ceglanej 3 w Bielawie.
Odbiór (załadunek i transport), przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 200301) od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, pochodzących z obiektów WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie w latach 2022-2023.
ostatnia aktualizacja: 26.05.2021 r. Odwiedziło nas juz 4092557 osób