noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE SPÓŁKI Z O.O.
WODOCIĄGI I KANALIZACJA W DZIERŻONIOWIE

NIP: 882-000-31-83, REGON 890611183, Kapitał Zakładowy: 70.300.000,00 zł.
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocław-Fabryczna
KRS: 0000064082

Dyspozytornia WiK Dnia 16 lipca 1997 roku Aktem Założycielskim, podpisanym przez członków władz naszego miasta, powołana została do życia spółka prawa handlowego pod nazwą "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. w Dzierżoniowie, sam zaś wpis do Rejestru Handlowego nastąpił 30 września 1997 roku.

Organami Spółki są: 
Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz jednoosobowy Zarząd.

Pompownia Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Miasta Dzierżoniów, Burmistrz Miasta Bielawa, Burmistrz Miasta Pieszyce, Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza, Burmistrz Miasta Piława Górna oraz Wójt Gminy Dzierżoniów - Zgromadzenie Wspólników jako najwyższy organ zatwierdza coroczne sprawozdanie finansowe, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności, powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej oraz decyduje o innych najważniejszych sprawach dotyczących Spółki.

Funkcje nadzorcze i kontrolne w Spółce pełni Rada Nadzorcza licząca pięciu członków, dwóch członków powoływanych jest przez pracowników Spółki, zaś pozostali członkowie powoływani są przez Zgromadzenie Wspólników. Kadencja Rady trwa trzy lata.

SUW Niemcza Jednoosobowy Zarząd, do obowiązków którego należy szeroko pojęte koordynowanie pracy przedsiębiorstwa oraz jego reprezentacja, powoływany jest przez Radę Nadzorczą na okres czterech lat.

Prezesem Zarządu jest mgr inż. Andrzej Bronowicki

Podstawowe dane dotyczące firmy
Informacje ogólne
Historia
Infrastruktura
Zintegrowany System Zarządzania
Galeria

Strategia rozwoju (pdf)

Pobierz Acrobate Reader - pliki pdf
Pobierz Power Point Viewer - pliki ppt
ostatnia aktualizacja: 28.09.2022 r. Odwiedziło nas juz 4141626 osób