noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

INFORMACJE OGÓLNE

Zbiorniki na wodę Przedmiotem działalności Spółki jest zaspakajanie potrzeb mieszkańców, zakładów przemysłowych i innych instytucji Miasta oraz Gminy DZIERŻONIÓW, miast: BIELAWY, NIEMCZY, PIESZYC i PIŁAWY GÓRNEJ w zakresie zaopatrzenia i dystrybucji wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków.
- ujęcie tzw. wody surowej oraz jej uzdatnienie
- rozprowadzanie wody na terenie objętym zasięgiem działania Spółki poprzez sieć wodociągową i jej doprowadzenie do poszczególnych odbiorców
- odbiór oraz odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych systemem kanalizacji sanitarnej oraz ogólnospławnej
- oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach miejskich
- nadzór i wnikliwa kontrola ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez zakłady przemysłowe
Pompownia - konserwacja i remonty urządzeń sieci kanalizacyjnej, urządzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń służących oczyszczaniu ścieków
- konserwacja i remonty urządzeń do poboru uzdatniania oraz dystrybucji wody
- likwidacja awarii powstających w sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- stała laboratoryjna kontrola jakości zarówno wody surowej jak czystej oraz badanie ścieków
- modernizacja i działalność inwestycyjna obejmująca urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne
- wynajem sprzętu specjalistycznego oraz pozostających w dyspozycji przedsiębiorstwa środków   transportowych
- komputerowa lokalizacja wycieków w instalacjach wodociągowych

Filtry Kształt zakładu dopuszcza możliwość stosowania rynkowych mechanizmów ekonomicznych, pozwala na oszczędne i- co wydaje się dziś być szczególnie ważnym- bardziej fachowe wykonywanie powierzonych nam zadań, polegających na zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków.

Doświadczona, kierownicza kadra inżynieryjno-techniczna tak wyższego jak i niższego szczebla, dobra i odpowiednio zarządzana załoga oraz przemyślana polityka współpracy na szczeblu gminnym pozwoliły podejmować trafne decyzje strategiczne.

Częste kontakty z przedstawicielami krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw w podobnym profilu działalności, podpatrywanie najlepszych, wreszcie wybór sprawdzonych i najbardziej opłacalnych rozwiązań daje pozytywne rezultaty w codziennej pracy.

Pompownia Obsługiwany system wodociągowo-kanalizacyjny to niesłychanie skomplikowany organizm. Sprawną jego pracę zapewnia około 174 osobowa załoga. Jej zaangażowanie daje przedsiębiorstwu możliwość realizacji powierzonych zadań, odbiorcom usług natomiast- pewność, że woda płynąca z ich kranów odpowiada najwyższym normom, a oczyszczone ścieki nie przyczyniają się do degradacji środowiska naturalnego.

Podstawowe dane dotyczące firmy
Informacje ogólne
Historia
Infrastruktura
Zintegrowany System Zarządzania
Galeria

Strategia rozwoju (pdf)

Pobierz Acrobate Reader - pliki pdf
Pobierz Power Point Viewer - pliki ppt
ostatnia aktualizacja: 28.09.2022 r. Odwiedziło nas juz 4141621 osób