noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

"Jakość w swojej istocie jest efektem właściwego zarządzania i organizacji firmy".
A.V. Feigenbaum

Po co wdrażamy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy?

System Zarządzania Bezpieczeństwen i Higieną Pracy (SZBiHP) oparty jest na wymaganiach polskiej normy PN-N-18001 z roku 2004. Umożliwia on wszystkim firmom opracowanie i realizację odpowiedniej polityki BHP.
Zadaniem każdego przedsiębiorstwa jest dbanie o zdrowie i życie swoich pracowników.
Każda firma ma obowiązek stworzyć odpowiednie warunki pracy, udostępniając sprzęt, technologie i wiedzę na możliwie najwyższym poziomie.
Pomagają w tym odpowiednie procedury postępowania, które pozwalają maksymalnie chronić pracowników przed niebezpiecznymi wypadkami.

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wymaga m.in.:
prowadzenia monitoringu wypadków,
przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego,
szkolenia i informowania, a także konsultowania działań w zakresie BHP z pracownikami,
wprowadzenia odpowiednich metod motywowania pracowników do angażowania się w działania na rzecz poprawy warunków BHP w firmie (w tym również finansowych),
identyfikowania prac szczególnie niebezpiecznych i opracowania instrukcji umożliwiających ich bezpieczne wykonywanie,
przygotowania planów na wypadek zaistnienia wypadku przy pracy lub awarii,
prowadzenia auditów wewnętrznych,
prowadzenia promocji BHP w przedsiębiorstwie.
Podstawowym celem systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest osiąganie ciągłej poprawy skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez określenie wymagań dotyczących skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, co w konsekwencji przynosi wymierne korzyści ekonomiczne (niższe stawki ubezpieczeniowe, brak konieczności przedwczesnej naprawy lub wymiany maszyn i urządzeń, pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa na rynku, a także - przy odpowiednich działaniach - oszczędności, które mogą być przeznaczone na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników).

Informując o powyższym proszę wszystkich pracowników o osobiste zaangażowanie się i aktywne uczestnictwo w pracach nad wdrażaniem systemu zarządzania BHP.

Dzierżoniów, 10.10.2007 r.
Prezes Zarządu Andrzej Bronowicki

Podstawowe dane dotyczące firmy
Informacje ogólne
Historia
Infrastruktura
Zintegrowany System Zarządzania
Galeria

Strategia rozwoju (pdf)

Pobierz Acrobate Reader - pliki pdf
Pobierz Power Point Viewer - pliki ppt
ostatnia aktualizacja: 26.05.2021 r. Odwiedziło nas juz 4089804 osób