noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

Stacja Uzdatniania Wody w Kamionkach

SUW Kamionki

1. Wydajność ujęć oraz stacji uzdatniania wody

Łączna maksymalna wydajność ujęć powierzchniowych wynosi 9840 m3/d. Maksymalna wydajność studni głębinowej wynosi 870m3/d. Łączna maksymalna wydajność ujęć zasilających SUW Kamionki wynosi 10710 m3/d.

Dla SUW Kamionki zastosowano technologię uzdatniania wody gwarantującą osiągnięcie parametrów jakościowych wody zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U poz. 1989 z 2015 roku, na następujące wydajności: Qdmax=6000 m3/d Qhmax=250m3d,

SUW Kamionki

Górski charakter ujęć powierzchniowych sprawia, że okresowo występują znaczne pogorszenia parametrów wody surowej. W przypadku znacznego wzrostu zanieczyszczenia wody na dopływie do stacji uzdatniania wody stacja pracować będzie z wydajnością zmniejszoną do poziomu Qd=2000m3/d (Qh=84m3/h).

Stacja uzdatniania wody w Kamionkach w przypadku pogorszenia jakości wody surowej do poziomu, który nie pozwoli na jej skuteczne oraz celowe z ekonomicznego punktu widzenia może być okresowo wyłączana z eksploatacji.

2. Proces technologiczy

SUW Kamionki Układ technologiczny SUW-u zakłada pobór wód powierzchniowych z istniejących ujęć powierzchniowych. Woda na ujęciach jest wstępnie podczyszczana (z większych zanieczyszczeń mechanicznych) i grawitacyjnie spływa do stacji uzdatniania wody.

Na stacji uzdatniania wody woda przepływa przez mieszacz statyczny i trafia do komory reakcji. W przypadku pogorszenia jakości wody surowej uruchamiany jest proces koagulacji. Do mieszacza statycznego dawkowany jest koagulant, flokulant oraz korektor pH. SUW Kamionki

Z komory reakcji woda grawitacyjnie wpływa na cztery filtry pospieszne, grawitacyjne, o wymiarach w rzucie ok. 3,87 x 2,95 m i o powierzchni łącznej 45,6m2 wypełnione złożem antracytowo-piaskowym. Do przefiltrowanej wody dawkowany jest dezynfekant w postaci dwutlenku chloru.

Płukanie filtrów prowadzone jest metodą woda oraz powietrze. Po wzruszeniu złoża powietrzem następuje płukanie samą wodą z dużą intensywnością.

SUW Kamionki Automatyka stacji umożliwia ustawienie dowolnego odstępu czasowego między płukanymi filtrami, ustawienie dowolnego algorytmu płukania pojedynczego filtra, dostosowanie dawek reagentów do aktualnej wydajności stacji w celu jak najlepszego dopasowania produkcji wody do rozbioru.

W stacji uzdatniania wody zainstalowano generator do produkcji dwutlenku chloru oparty na łączeniu rozcieńczonych reagentów: kwas solny (9%) i chloryn sodu (7,5%),

Układ dozowania dwutlenku chloru składa się z generatora, zbiorników reagentów oraz pompy dozującej. Instalacja ta została zlokalizowana w pomieszczeniach chlorowni. Jako rezerwowy środek dezynfekujący przewidziano instalację podchlorynu sodu.

SUW Kamionki

Uzdatniona woda magazynowana jest w zbiorniku wody uzdatnionej skąd grawitacyjnie spływa do sieci wodociągowej.

Proces technologiczny jest w pełni zautomatyzowany. Wszystkie podstawowe parametry pracy stacji przekazywane są do Centralnej Dyspozytorni WiK

Podstawowe dane dotyczące firmy
Informacje ogólne
Historia
Infrastruktura
Zintegrowany System Zarządzania
Galeria

Strategia rozwoju (pdf)

Pobierz Acrobate Reader - pliki pdf
Pobierz Power Point Viewer - pliki ppt
ostatnia aktualizacja: 26.05.2021 r. Odwiedziło nas juz 4089830 osób