noflash
Podstawowe dane dotyczące firmy Informacje ogólne Historia Infrastruktura Zintegrowany System Zarządzania Galeria Strategia rozwoju (pdf) Prezentacja z okazji XV-lecia Prezentacja z okazji XX-lecia Praca w WiK
Usługi laboratoryjne w zakresie analizy wody i scieków Wydawanie uzgodnień technicznych Usługi sprzętem specjalistycznym i odbiory przyłączy wod-kan Usługi sprzętem budowlanym
Przekazanie stanu wodomierzy Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków Pobierz druki Cennik usług WiK dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów Cennik usług WiK dla Piławy Górnej Wyślij ankietę
Perspektywa 2014-2020 Przetargi Aktualności Mechanizm umożliwiający zgłoszenie nieprawidłowości Perspektywa 2007-2013 Przetargi Aktualności Kontakt

Wnioski do pobrania


Cennik WiK w Dzierżoniowie dla Dzierżoniowa, Bielawy, Niemczy, Pieszyc, Gminy Wiejskiej Dzierżoniów
Cennik WiK w Dzierżoniowie dla Piławy Górnej
Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta
Regulamin udzielania zamówień
Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie: Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Dzierżoniów, Gminy Bielawa, Gminy Pieszyce, Gminy Piława Górna, Miasta i Gminy Niemcza
Umowa Wstępna odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy...
Umowa odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy...
Arkusz negocjacyjny
Oświadczenie ZP-11
Jakie należy spełnić warunki w związku z realizacją wniosku o rozdzielenie wewnętrznej instalacji wodociągowej. Warunki techniczne rozdziału
Wytyczne do projektowania
Umowa przyłączeniowa
Wzór umowy na wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy wod-kan, wykonanie przyłączy oraz przyłączenie do czynnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków w przypadku wynajmu nieruchomości
Informacja dla mieszkańców Piławy
Dział techniczny
1. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
2. Wniosek o wydanie opinii technicznej do rozwiązań projektowych
3. Wniosek o zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków oraz wydanie technicznych warunków przyłączenia
4. Oświadczenie posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
5. Wniosek o zawarcie umowy odpłatnego przekazania sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
6. Wniosek o pomiar wydajności i ciśnienia hydrantu
Dział wodociągów i kanalizacji
6. Wniosek o wykonanie przyłączy wraz z dokumentacją projektową
7. Wniosek o wykonanie przyłącza
8. Wniosek o przyłączenie
9. Zgloszenie rozpoczecia robot
Dział Obsługi Klienta
10. Wniosek na zawarcie umowy
11. Wniosek o wyrażenie zgody na rozdział wewnętrznej instalacji wodociągowej
12. Warunki rozdziału sieci instalacji wewnętrznej - Załącznik do pkt.11
13. Wniosek o zamontowanie wodomierza odliczającego
14. Wniosek o przekazanie wodomierza do ekspertyzy
15. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
16. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę
17. Oświadczenie o przesyłanie danych drogą elektroniczną i korzystanie z systemu iBok
Laboratorium
18. Druk zlecenia na badanie wody
19. Druk zlecenia na badanie ścieków
20. Wykaz oznaczeń
Dział Kadr
21. Klauzula informacyjna i klauzula zgody
22. Wniosek o wydanie świadectwa pracy lub zaświadczenia o zarobkach
Przekazanie stanu wodomierzy
Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Wnioski do pobrania
Co trzeba zrobić...
Wyślij ankietę...
Regulamin odpłatnego przejmowania urządzeń wod-kan
ostatnia aktualizacja: 26.05.2021 r. Odwiedziło nas juz 4084572 osób